Aktualności

2021-10-25

Jak pobudzić zespół i zamieniać farmerów w hunterów? Szkolenie.

20 i 21 stycznia 2022 roku odbędzie się szkolenie pn. „Jak pobudzić zespół i zamieniać farmerów w hunterów”. Chętni mogą skorzystać z dofinansowania w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Miejsce szkolenia: Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6.

Data szkolenia: 20-21 stycznia 2022 r.

Prowadzący: Gerard Sigmundzik

Cena szkolenia: 2 300,00 zł brutto. Istnieje możliwość dofinansowania kosztów szkolenia nawet w 80% w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Jak otrzymać wsparcie - https://bit.ly/3BRwnYo

Grupa docelowa: handlowcy, pracownicy działów obsługi klienta czy call center.

Cele szkolenia:

 • Na szkoleniu omawiane jest sprawne zarządzanie zmianą przez handlowców (jak motywować sprzedawców do efektywnej sprzedaży).
 • Osoby biorące udział w szkoleniu nabywają świadomość odpowiedzialności za osiągane wyniki.
 • Uczestnicy szkolenia są partnerami dla klienta, który dla nich jest celem nadrzędnym (motywacja zespołu handlowców do aktywności na zewnątrz, a nie do wewnątrz).
 • Uczestnicy szkolenia we własnym zakresie wyszukują kontakty i umawiają jakościowe spotkania z klientami.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się – szkolenie zostanie zakończone testem wiedzy.

Efekty uczenia się:

 1. Poznają:
 • Jakie są reakcje ludzi na zmianę.
 • Role w przewodzeniu zmianą.
 • Jak kształtuje się akceptacja zmiany – krzywa zmiany
 • Jak motywować pozafinansowo podwładnych do zmiany.
 • Rola i zadania lidera w zarządzaniu zmianą
 • Dobór stylu zarządzania do różnych typów podwładnych 
 • Jak samemu przekonać się do zmiany – biznesowe aspekty procesu zmiany
 • Jak zapobiegać oporowi wobec zmiany
 1. Przećwiczą
 • Planowanie działań zmniejszających opór wobec zmiany.
 • Tworzenie środowiska pracy zespołowej sprzyjającemu zmianą.
 • Analizowanie stylów i ról kierowniczych za pomocą Mapy Stylów i Ról Kierowniczych pod kątem przewodzenia w zmianie.
 • Planowanie działań po zmianie – jej adaptacji w organizacji.
 • Jak identyfikować style reakcji na zmianę i jak wykorzystać tą wiedzę w przekonywaniu do zmiany.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu nalezy dokonać rejestracji: FORMULARZ

Harmonogram szkolenia

Powrót