Aktualności

2021-10-15

„Konkurs na najlepszy projekt z zakresu innowacji społecznych” rozstrzygnięty

10 NGO`sów przejdzie czteromiesięczny program inkubacji – to główna nagroda w „Konkursie na najlepszy projekt z zakresu innowacji społecznych”, którego wyniki są już dostępne.

W konkursie udział brały świętokrzyskie przedsiębiorstwa społeczne, w tym fundacje, stowarzyszenia oraz spółdzielnie socjalne. Przedsięwzięcie Kielecki Park Technologiczny zorganizował w ramach projektu Ce Responsible.

Projekt „CE RESPONSIBLE Sustainable model to support social entrepreneurship” jest współfinansowany z programu Interreg Central Europe. KPT, w międzynarodowym partnerstwie, tworzy platformę do łączenia organizacji typu non-profit z dużymi przedsiębiorstwami realizującymi politykę społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR).

W konkursie wyróżniono pomysły na nowe działania społeczne, mające na celu polepszenie jakości życia. Chodziło o nowe rozwiązania typowych problemów z zakresu sportu, turystyki, rekreacji i hobby, edukacji i wychowania, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, rozwoju lokalnego, usług socjalnych i pomocy społecznej.

Specjalnie powołana komisja złożona z pracowników KPT oraz ekspertów zewnętrznych wybierała 10 uczestników z najlepszymi pomysłami, które zakwalifikowały się do czteromiesięcznego programu inkubacji w KPT, czyli szeregu działań mających na celu wsparcie w rozwoju pomysłów. Chodzi tu o wsparcie opiekuna, w tym doradztwo i pracę z zespołem, pomoc w zaplanowaniu oraz realizacji kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych promującej przedsiębiorstwo społeczne. Wybrane do tego procesu przedsiębiorstwa społeczne będą mogły wziąć także udział w spotkaniach networkingowych z potencjalnymi partnerami, a także w szkoleniach z prezentacji, promocji i pozyskiwania klienta oraz z wykorzystaniem metodyki Design Thinking. Dodatkowo dla każdej organizacji przewidziano kampanię promocyjną w mediach. W ostatnim etapie wypracowane rozwiązania uczestnicy zaprezentują przed komisją podczas tzw. „pitch days”. Trzy najlepsze projekty zostaną nagrodzone filmikami promującymi zarówno opracowany pomysł, jak i działalność zwycięskiej organizacji.

Lista zwycięskich organizacji:

AIESEC Polska Komitet Lokalny Kielce - Kielce

Fundacja im. Stefana Artwińskiego - Kielce

Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej - Kielce

MUKS Marisport Kielce - Kielce

Kieleckie Forum Organizacji Pozarządowych - Kielce

Stowarzyszenie Asumpt - Chęciny

Stowarzyszenie Instytut Miejskich Inicjatyw - Kielce

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" - Bałtów

Stowarzyszenie Oczy Szeroko Otwarte - Kielce

Stowarzyszenie Wrażliwi Społecznie - Starachowice

Powrót