Aktualności

2021-10-05

Platforma do zawierania umów i prowadzenia rozliczeń z klientami usług masowych

BILLI to kolejny ze startupów, który jest inkubowany KPT w ramach Platformy Startowej Start In Podkarpackie. O swoim pomyśle, inkubacji i planach na przyszłość, rozmawialiśmy z Łukaszem Kobcem, który razem z Izabelą Walkiewicz oraz Dariuszem Walkiewiczem, założyli startup.

 

Jak dowiedzieliście się o Platformie?

Stało się to niezależnie. Darek z Izą dzięki temu, że ich spółka jest lokatorem Kieleckiego Parku Technologicznego, który jest partnerem projektu. A ja (Łukasz) zainteresowałem się Platformami Startowymi wcześniej przy innym przedsięwzięciu.

Dlaczego dołączyliście do Platformy Startowej Start In Podkarpackie?

Wszyscy uznaliśmy że nasz wspólny pomysł, BILLI, świetnie nadaje się do inkubacji w ramach tego przedsięwzięcia. Jako projekt, jest na wczesnym etapie. Platformy to dokładnie to, czego mu potrzeba. Dzięki niej dostajemy bezpłatne wsparcie w „doszlifowaniu diamentu”, jakim jest BILLI. Oczywiście, moglibyśmy dopracować strategię produktową, biznesplan, komunikację i wszystko inne samodzielnie, ale ze wsparciem Platformy i KPT jest po prostu łatwiej i szybciej. Dodatkową zaletą jest fakt, że możemy ubiegać się o dofinansowanie które pomoże nam zrealizować prace nad finalnym produktem, który prototypujemy w ramach MVP.

Na czym polega Wasz pomysł?

BILLI to platforma, która ma integrować wszystkie funkcjonalności potrzebne do obsługi kluczowych procesów jej docelowej grupy klientów – ISP (lokalnych dostawców Internetu stacjonarnego). Innowacyjny jest sposób udostępnienia systemu w formie platformy jako usługi (ang. platform as a service). Pozwala to na zniesienie podstawowej bariery do rozwoju ISP, czyli braku kapitału na inwestycje. Dzięki współdzielonym zasobom, prekonfigurowanym procesom i przy zachowaniu bezpieczeństwa przetwarzania oraz separacji danych, każdy operator będzie mógł korzystać z digitalizacji i najnowocześniejszych narzędzi z uczeniem maszynowym włącznie.

Jak narodził się BILLI?

Z obserwacji rynku, który dobrze znamy i na którym budujemy swoje kompetencje zawodowe od lat. Chcemy wypełnić niszę, którą obserwujemy. ISP to duży, rozdrobniony rynek skupiający około 3 tysięcy podmiotów. To firmy świetnie rozeznane na rynku lokalnym, na którym pracują, ale jednocześnie mające małą siłę zakupową, aby móc lepiej konkurować z podmiotami działającymi w skali całego kraju. To sprawia, że ISP często dotykają „szklanego sufitu”, który ciężko jest im przebić. Z kolei, stagnacja wiąże się z ryzykiem przejęcia, dlatego największą potrzebą i wyzwaniem, przed jakim stoją ISP to profesjonalizacja ich działania. Do tego potrzebne są nowoczesne narzędzia – zintegrowane systemy informatyczne, z których korzystają najwięksi operatorzy.

Jakie korzyści z Waszego rozwiązania mają odbiorcy?

Odpowiadamy na największą potrzebę tej grupy klientów – podniesienie konkurencyjności w obronie przed utratą klienta na rzecz dużego podmiotu, który działa w innej skali i ma instrumenty do tego, aby zagrozić działalności mniejszych firm. Poza udostępnieniem systemów nowoczesnej klasy, równolegle rozwiązujemy kolejny problem – transferujemy wiedzę, w jaki sposób zorganizować część procesów, aby odpowiadały najlepszym praktykom na rynku. Dlatego, mając na uwadze budowę systemu, który zaspokaja potrzeby w każdym kluczowym obszarze (obsługa klientów, umów, rozliczanie, zarządzanie infrastrukturą, inne), BILLI w pierwszym kroku będzie wspierał ISP w transformacji cyfrowej, jednocześnie pomagając zwiększać przychody poprzez organizację automatycznego procesu odnawiania i zawierania umów. Kolejną wartością dodaną naszego rozwiązania jest wsparcie kluczowych procesów obsługi klienta, takich jak selfcare (internetowe biuro obsługi klienta), proces obsługi i zarządzania relacjami z klientem, proces zarządzania finansami, proces windykacji itd.

Jak przebiega inkubacja w projekcie?

Czujemy się „zaopiekowani”. Wsparcie, nawet w przyziemnych sprawach, jak organizacja biura czy pomoc w sprawach księgowych, pozwala na komfort pracy nad głównym zadaniem, jakim jest realizacja MVP i budowanie strategii. Pomoc, jaką otrzymujemy jest nie do przecenienia. Spotkania w ramach inkubacji są merytoryczne i pozwalają na pracę wg sprawdzonych wzorców. Mamy również dostęp do specjalistów, którym możemy zlecić część pracy lub skonsultować poprawność wypracowanych założeń. Praca w takim modelu pozwala poczuć się dobrze!

Tak jak każdy startup macie szansę na otrzymanie dofinansowania. Czy gdyby nie udało się Wam otrzymać dofinansowania, nadal będziecie chcieli wprowadzić swoje rozwiązanie na rynek?

Tak, wierzymy w nasz pomysł. Co więcej wierzą w niego również klienci, co potwierdza fakt, że podpisaliśmy pierwszą umowę na wdrożenie i jesteśmy na ostatniej prostej przed uruchomieniem MVP. Po cichu liczymy, że potencjał w BILLI, tak jak klienci, dostrzeże również PARP.

I my również tego się trzymamy. Dziękujemy za rozmowę.

  


  

Platforma Startowa Start In Podkarpackie, której koordynatorem w województwie świętokrzyskim jest Kielecki Park Technologiczny, to projekt skierowany do osób posiadających innowacyjny, minimum w skali kraju, pomysł na biznes w takich branżach, jak lotnictwo, motoryzacja, budownictwo, IT/ICT. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju innowacyjności startupów poprzez kompleksowy program inkubacji, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą przekształcić swój pomysł w produkt/usługę. Po zakończonym procesie inkubacji startupy mogą ubiegać się o dofinansowanie nawet do miliona złotych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.

 

Projekt Platformy Startowe Start In Podkarpackie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Powrót