Aktualności

2021-09-23

Powstaje pierwszy Talent Office w Polsce. Eksperci z KPT pomogą uczestnikom projektu

W Kielcach powstanie Centrum Wspierania Kariery (Talent Office) - pierwsze takie w Polsce i drugie (po Porto) w Europie. Siedzibę będzie mieć w Kieleckim Parku Technologiczny. Dodatkowo eksperci z KPT będą szkolić uczestników projektu.

Z doradczego wsparcia skorzystają w nim w pierwszej kolejności osoby bezrobotne i przedsiębiorcy. Miejski Urząd Pracy w Kielcach pozyskał na ten cel prawie milion złotych. Projekt realizowany będzie do października 2022 roku z rezerw Funduszu Pracy.

Jak informuje Zbigniew Brzeziński z MUP, koncepcja Talent Office została wypracowana w partnerstwie Jobs and Skills In The Local Economy Agendy Miejskiej Unii Europejskiej, w którym Kielce reprezentowały polskie miasta. Stanowi ona istotny element profesjonalnej gospodarki talentami na terenach zurbanizowanych, polegającej na świadczeniu usługi całożyciowego poradnictwa zawodowego, udostępnianiu wiarygodnych informacji na temat rynku pracy, w tym poszukiwanych kompetencji, oraz łączeniu najważniejszych grup interesariuszy: kandydatów, pracodawców, sektora edukacji i instytucji obsługi rynku pracy.

- Pełne wykorzystanie potencjału mieszkańców to fundament rozwoju każdego miasta - podkreśla Bogdan Wenta, prezydent Kielc. - W Europie mierzymy się z podobnymi wyzwaniami, takimi jak na przykład negatywne bilanse migracyjne, starzejące się społeczeństwa i niepełne dostosowanie kompetencji kandydatów do oczekiwań firm. Wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań. Rozpoczynany właśnie projekt pilotażowy Centrum Wspierania Kariery, który wkomponowuje się w ideę miasta obywateli. Chcemy wyzwalać energię mieszkańców i mądrze ich wspierać. Poradnictwo kariery jest jednym z kluczy do wspólnego sukcesu: miasta i jego obywateli - dodaje.

Z zajęć w Centrum Wspierania Kariery (Talent Office) w pierwszej kolejności skorzysta 80 osób bezrobotnych i 10 przedsiębiorców. Wezmą oni udział w specjalnie dla nich opracowanych programach doradczych. W związku z pandemią każdy zostanie przygotowany tak, by bez straty dla jakości świadczonych usług, mógł być realizowany w formie spotkań bezpośrednich lub online. Powstanie również platforma e-learningowa zawierająca przydatne informacje na temat lokalnego rynku pracy i planowania kariery. Jak przygotować profesjonalny biznesplan czy z jakich źródeł finansowania korzystać rozwijając firmę uczestnikom doradzać będą eksperci z KPT.

- KPT to jednostka miasta Kielce powołana po to żeby pomagać  przedsiębiorcom. Mamy ogromne doświadczenie. Do tej pory już ponad 700 firm skorzystało z naszych usług w różnym zakresie. Cieszę się, że w naszej przestrzeni zlokalizowane będzie Centrum, ale przede wszystkim, że nasi eksperci, którzy na co dzień uczestniczą w tworzeniu nowych przedsiębiorstw – innowacyjnych, technologicznych, odpornych na szoki powstające na rynku jak np. COVID – będą służyć swoją wiedzą, pomagać w dostosowywaniu firm do różnych wyzwań. Po raz kolejny nasze wieloletnie doświadczenie zostanie wykorzystane. Mam nadzieję, że także dzięki nam w Kielcach powstaną nowe firmy i że część z nich zlokalizuje swoje siedzimy w Parku – mówi Justyna Lichosik, dyrektor KPT.

- Projekt pilotażowy Centrum Wspierania Kariery znalazł się w grupie 43 przedsięwzięć z całej Polski, które zostały docenione przez Ministerstwo właściwe dla spraw pracy. Jest też jedynym projektem ze świętokrzyskiego, za którego realizację odpowiada urząd pracy szczebla powiatowego - informuje Artur Kudzia, dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach. - Obecnie powołaliśmy zespół ds. realizacji pilotażu. Rozpoczęte zostały prace nad programami doradczymi dla dziewięciu grup odbiorców. Wiosną przyszłego roku w Kieleckim Parku Technologicznym rozpoczną się zajęcia, których celem będzie aktywizacja zawodowa uczestników i podniesienie ich kompetencji, w tym kompetencji miękkich i cyfrowych oraz wsparcie przedsiębiorców m.in. w zakresie budowania marki dobrego pracodawcy.

W piątek, 17 września 2021 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej potwierdziło realizację projektów pilotażowych finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy, które zyskały akceptację w ogłoszonym w maju br. konkursie pod nazwą „Nowe spojrzenie - nowe możliwości”. Celem tego przedsięwzięcia jest sprawdzenie na gruncie lokalnym innowacyjnych rozwiązań, które mogą mieć wpływ na znowelizowanie regulacji prawnych dotyczących rynku pracy w całym kraju.

Miejski Urząd Pracy w Kielcach otrzymał na realizację projektu pilotażowego Centrum Wspierania Kariery (Talent Office) finansowanie w wysokości 981 850 złotych.
Galeria zdjęć

Powrót