Aktualności

2021-09-15

800.000 złotych na ekspansję rynków zagranicznych. Kolejna edycja konkursu Internacjonalizacja MŚP

18 października Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia kolejną edycję konkursu pn. „Internacjonalizacja MŚP”. Konkurs skierowany jest do firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą zaistnieć ze swoją ofertą na rynkach zagranicznych. Kielecki Park Technologiczny ponownie proponuje profesjonalne wsparcie w przygotowaniu wniosku do aplikowania.

 

Z roku na rok coraz więcej polskich firm eksportuje swoje towary i usługi. Nadal jednak duża liczba przedsiębiorców nie może sobie na to pozwolić z uwagi na barierę finansową. Celem konkursu „Internacjonalizacja MŚP” jest wsparcie firm w postaci sfinansowania niezbędnych kosztów wejścia na zagraniczne rynki. Odbiorcami są podmioty z obszaru województw: świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Wartość środków, które firma może otrzymać to nawet 800.000 złotych, przy wkładzie własnym na poziomie 15% wartości całego działania.

Otrzymane fundusze mogą zostać przeznaczone na:

- usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
- usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
- udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
- nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

 

- Naszym głównym zadaniem w Kieleckim Parku Technologicznym jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie, w każdy możliwy sposób. Taką formą jest m.in. monitorowanie aktualnej oferty instytucji takich jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W związku z planowanym uruchomieniem przez PARP naboru do konkursu „Internacjonalizacja MŚP” proponujemy pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku przez firmy. – mówi Dominik Kraska, Zastępca Dyrektora KPT.

 

Zgłoszenia do konkursu można składać od 18 października do 20 października 2021 przez stronę PARP’u. Więcej informacji na temat formalności, kryteriów i innych zagadnień konkursowych można uzyskać od zespołu KPT: tel. +48 41 27 87 210, mail: uslugi@technopark.kielce.pl.

Powrót