Aktualności

2021-09-10

Platforma dla zrównoważonego rozwoju w branży modowej

Programy, audyty, szkolenia i doradztwo to część funkcjonalności, które znajdą się na innowacyjnej platformie Sustainable Fashion Institute (SFI), kolejnym pomyśle rozwijanym w KPT w ramach Platformy Startowej Start In Podkarpackie. O swoim rozwiązaniu opowiadają pomysłodawczynie – Ewa Polkowska oraz Ewelina Antonowicz.

 

Kto Wam powiedział o projekcie i dlaczego zdecydowałyście się aplikować do Start In Podkarpackie?

O Platformie dowiedziałyśmy się z mediów oraz dzięki agencji Grantera z Gdańska. Obie jesteśmy związane z branżą mody, która potrzebuje dużych zmian, aby nie była szkodliwa w takim stopniu, jak notuje się to obecnie na świecie. Tworzymy rozwiązanie, o słuszności którego jesteśmy przekonane. Dołączyłyśmy do platformy dlatego, że potrzebujemy dużych środków finansowych i zasobów ludzkich niezbędnych do zaimplementowania, wdrożenia i przetestowania wszystkich narzędzi wchodzących w skład naszego rozwiązania teleinformatycznego. Chcemy zbudować markę i za jej pośrednictwem kierować branżę w stronę zrównoważonego rozwoju.

Wskazałyście, w którym kierunku Waszym zdaniem branża modowa powinna się rozwijać. Jak w takim razie narodziło się Wasze rozwiązanie?

Pomysł na projekt wziął się przede wszystkim z naszych badań rynku, obserwacji, doświadczenia z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju oraz pracy w branży odzieżowej. Wielogodzinne rozmowy we własnym gronie i z przedstawicielami branży nie pozostawiają wątpliwości, że branża mody powinna się zmienić, ale nie ma do tego odpowiednich narzędzi. Pomysł powstał na „mitycznej” kartce papieru w kawiarni, mamy nadzieję, że przerodzi się on w coś pomocnego i rewolucyjnego.

To o co chodzi w Waszym rozwiązaniu? Na czym polega? Jakie będzie miało funkcjonalności?

Sustainable Fashion Institute to przede wszystkim narzędzia do zarządzania łańcuchem dostaw, kształcenie oraz wspieranie umiejętności niezbędnych do wprowadzania korzystnych zmian do sektora fashion. Pierwszym z narzędzi będzie aplikacja Stats. Pozwala ona zarządzać transparentnością produkcji, audytami CSR (z funkcją auto-generowania raportów), wskaźnikami dot. CSR, a także, wykorzystując uczenie maszynowe, prognozować potencjalne przekroczenia tych wskaźników w perspektywie długoterminowej. Drugim z narzędzi będzie aplikacja EcoINT. Narzędzie ułatwi weryfikację organizacji pod kątem stosowania kryteriów zrównoważonego rozwoju w oparciu o publicznie dostępne informacje rozproszone w Internecie, a także na znajdowanie nieoczywistych powiązań między organizacjami z wykorzystaniem technologii takich jak grafowe bazy danych. Rozwiązanie jest innowacyjne w skali światowej, a jego docelowym użytkownikiem mogą być np. organizacje sektora publicznego i NGO zajmujące się ochroną środowiska. Ostatnim z modułów wchodzących w skład opisywanego systemu będzie platforma szkoleniowa wykorzystująca gamifikację i interaktywne sposoby przekazywania wiedzy, umożliwiająca organizacjom szkolenie pracowników w obszarze CSR. Platforma szkoleniowa ma na celu rozwiązanie problemu z dostarczeniem wysokiej jakości edukacji z obszaru CSR (w początkowych fazach projektu w obszarze branży odzieżowej i tekstylnej). Z roku na rok rośnie liczba kursów o tej tematyce, jednak niewiele z nich pokrywa tematykę wyczerpująco. Wiedza przekazywana i weryfikowana jest w nieciekawy sposób. Nasz kurs będzie modularny i personalizowany względem potrzeb użytkownika.

...czyli pakiet korzyści w jednym miejscu. Do kogo kierujecie swój projekt?

Zamierzamy dotrzeć ze swoim rozwiązaniem do kilku grup odbiorców: organizacji chcących szkolić pracowników w obszarze CSR i zrównoważonego rozwoju, szkół i uczelni oraz większości firm i korporacji, gdzie pomysł ma szansę spotkać się z zainteresowaniem managerów zrównoważonego rozwoju, audytorów oraz działów odpowiedzialnych za transparentność i CSR dużych organizacji.

Nad czym teraz pracujecie?

Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia MVP. Wszystko przebiega pomyślnie i pomysł wygląda coraz bardziej realnie.

Co po inkubacji? Czy jeśli nie udałoby się Wam otrzymać dofinansowania z PARP, nadal będziecie rozwijać swój pomysł i starać się wprowadzić go na rynek?

Będziemy próbować dalej. Otrzymanie dofinansowania dużo by ułatwiło, a biorąc pod uwagę postępującą katastrofę klimatyczną i duży w tym udział branży mody - nie mamy jako ludzie za dużo czasu. Chcemy rozwijać i skalować swoją platformę, dążyć do wdrożenia narzędzi Stats oraz EcoINT w organizacjach zainteresowanych rozwojem procesów CSR w ich strukturach, a także w organach zajmujących się wykrywaniem naruszeń w obszarze ochrony środowiska, oraz w strukturach różnych korporacji i organizacji NGO. Można nas już znaleźć w sieci, na Instagramie @sustainablefashioninstitute oraz na LinkedIn www.linkedin.com/company/sustainable-fashion-institute/

Zachęcamy do odwiedzin Waszych profili i życzymy samych sukcesów w rozwoju Waszego pomysłu.

  


  

Platforma Startowa Start In Podkarpackie, której koordynatorem w województwie świętokrzyskim jest Kielecki Park Technologiczny, to projekt skierowany do osób posiadających innowacyjny, minimum w skali kraju, pomysł na biznes w takich branżach, jak lotnictwo, motoryzacja, budownictwo, IT/ICT. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju innowacyjności startupów poprzez kompleksowy program inkubacji, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą przekształcić swój pomysł w produkt/usługę. Po zakończonym procesie inkubacji startupy mogą ubiegać się o dofinansowanie nawet do miliona złotych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.

 

Projekt Platformy Startowe Start In Podkarpackie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Powrót