Aktualności

2021-09-08

255.000 złotych na zakup oprogramowania, licencji czy sprzętu komputerowego. Startują bony na cyfryzację

Już 20 września Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia nabór w konkursie pn. „Bony na cyfryzację”, którego beneficjentami są firmy z sektora MŚP. Kielecki Park Technologiczny oferuje wsparcie w zakresie przygotowanie niezbędnych formalności do składania wniosków.

Czas pandemii bardzo wyraźnie pokazał, że część firm zupełnie nie była przygotowana do funkcjonowania zdalnego z uwagi na zbyt niski poziom cyfryzacji. Celem konkursu „Bony na cyfryzację” jest łagodzenie skutków wystąpienia COVID-19 oraz wzmocnienie odporności firm na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii. Możliwe to będzie poprzez wdrożenie przez MŚP technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Beneficjentami bonów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski. Dofinansowanie, które firma może otrzymać to nawet 255.000 złotych, a wkład własny to tylko 15% wartości całej inwestycji.

Otrzymane fundusze mogą zostać przeznaczone na:

  1. zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
  2. zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

- Kielecki Park Technologiczny jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie, dlatego oferujemy kompleksową pomoc w przygotowaniu materiałów koniecznych do złożenia przez firmy wniosku do konkursu. Dostrzegamy w nim dużą szansę dla przedsiębiorców. Skorzystanie z wdrożeń cyfrowych nie tylko podniesie ich konkurencyjność poprzez usprawnienie ich funkcjonowania, ale także przygotuje firmy do ewentualnych kolejnych zagrożeń epidemicznych. – mówi Dominik Kraska, Zastępca Dyrektora KPT.

Zgłoszenia do konkursu można składać od 20 września do 20 października 2021 przez stronę PARP’u. Więcej informacji na temat formalności, kryteriów i innych zagadnień konkursowych można uzyskać od zespołu KPT: tel. +48 41 27 87 222, mail: uslugi@technopark.kielce.pl

Powrót