Aktualności

2021-04-23

Impact Conference 2021

Impact 2021, jedno z największych miejsc spotkań ludzi zajmujących się przedsiębiorczością społeczną, społeczną odpowiedzialnością biznesu i wpływem społecznym w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, powraca po rocznej przerwie w pierwszym wydaniu online. Partnerem wydarzenia jest KPT realizujący projekt Ce Responsible.

Transmisja będzie transmitowana na kanale Youtube agencji Brodoto we wtorek 27 kwietnia od 10:00 do 15:00 oraz w środę 28 kwietnia od 10:00 do 14:00. Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale nadal mmożna to zrobić, aby pozostać w kontakcie: https://www.impactconference.net/register 

W tym roku konferencja gromadzi również publiczność dwóch projektów Programu Interreg Central Europe: DelFin, który promuje przedsiębiorczość społeczną na obszarach wiejskich w Niemczech, na Węgrzech, w Chorwacji i we Włoszech; i CE Responsible - Empowering Social Business in Central Europe, który łączy przedsiębiorców z przedsiębiorcami społecznymi poprzez rozwiniętą platformę net4socialimpact.eu.
Wśród prelegentów są przedstawiciele międzynarodowych organizacji i fundacji, takich jak EUCLID Network, Bettervest, Social Impact gGmbH, Bank Rozwoju Saksonii-Anhalt, UniCredit Bank, Impact Hub Amsterdam, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Ministerstwo Gospodarki, Nauki i Cyfryzacji Saksonia-Anhalt, Deloitte Węgry.
- Przedsiębiorstwa społeczne mogą być siłą napędową zdrowego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju gospodarczego. Dziś bardziej niż kiedykolwiek, po katastrofalnych skutkach globalnej epidemii, istnieje potrzeba ponownego połączenia i zmniejszenia dysproporcji na poziomie lokalnym. Dlatego konieczne jest stworzenie wspólnoty podmiotów gospodarczych lepiej przygotowanych na podobne wstrząsy i praca nad modelami mierzenia wpływu społecznego - podsumował Fabio Sgaragli, Dyrektor ds. Innowacji w Fundacji Brodolini.
Po konferencji uczestnicy mogą dalej łączyć się w sieci na nowej platformie Net4SocialImpact.eu - narzędziu do współpracy umożliwiającym łączenie przedsiębiorców społecznych ze zwolennikami i partnerami.

Więcej: www.impactconference.net 

Powrót