Aktualności

2021-04-13

Pobudzić zielone myślenie przedsiębiorczej młodzieży

Green Thinking Entrepreneur Youth to projekt realizowany od 2020 r. przez Kielecki Park Technologiczny w międzynarodowym konsorcjum, z myślą o ekologii i zielonej przedsiębiorczości. Na jakim etapie jest obecnie?

Przypomnijmy, że głównym celem programu jest budowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej i klimatycznej, m.in. poprzez promowanie zielonej energii i korzyści wynikających z jej stosowania, upowszechniania rozwiązań przyjaznych ekologicznie i zero waste w życiu codziennym. W ramach projektu będą prowadzone działania edukacyjne mające na celu zachęcanie młodzieży do tworzenia firm, a przez to także nowych miejsc pracy w obszarach tzw. zielonej przedsiębiorczości. Szansą na osiągnięcie tych założeń będą kroki zmierzające do utworzenia Centrów Zielonego Myślenia. Będą one pełnić rolę platformy do dyskusji nad zmianami klimatycznymi, a także pobudzania i propagowania świadomości ekologicznej.

Projekt Green Thinking realizowany jest z myślą o młodzieży, nauczycielach, młodych przedsiębiorcach, ale również o mieszkańcach regionów, z których pochodzą partnerzy projektu, czyli Polski, Turcji, Portugalii, Rumunii i Niemiec.

- Kielecki Park Technologiczny pełni rolę partnera, odpowiedzialnego za przygotowanie platformy internetowej, łączącej funkcję informacyjną o projekcie, jego wydarzeniach, partnerach i opracowanych dokumentach. Strona będzie zawierać również funkcję interaktywną, tj. bezpłatną platformę e-learningową i miejsce do gier online dotyczących ekologii, OZE, zmian klimatycznych – mówi Dominik Kraska, Zastępca Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego.

W pierwszej fazie projektu zidentyfikowano organizacje i instytucje zajmujące się inicjatywami propagującymi ekologię, świadomość ekologiczną i życie z zgodzie z naturą. W kolejnym etapie wypracowany zostanie także podręcznik zielonej przedsiębiorczości. Będzie to zestaw wytycznych dla młodych przedsiębiorców dotyczący „zielonego myślenia” koncentrujący się na tym, jak funkcjonować z zielonymi przedsiębiorcami oraz jakie umiejętności przyszłego pracownika są potrzebne dla tego typu firm. Oprócz tego powstanie platforma internetowa zawierająca zestaw gotowych rozwiązań takich jak: scenariusze, filmy, gry, kursy do wykorzystania przez nauczycieli podczas lekcji, na warsztatach i szkoleniach. Pomogą one pedagogom w wartościowy i interesujący sposób nauczać o zielonej przedsiębiorczości w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej. Co ważne, z wypracowanych rozwiązań bezpłatnie skorzystać będzie mógł każdy, komu bliskie są losy naszej planety.

- Zmiany klimatyczne są obecnie jednymi z najpoważniejszych zagrożeń środowiska, w którym żyjemy. Działania, które podejmiemy teraz, będą miały znaczący wpływ na obraz świat w kolejnych latach. Z tego też względu nieodzowne jest budowanie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa, jak również firm. Projekt doskonale wpisuje się w aktualne priorytety Unii Europejskiej, w tym Polski, powiązane z Zielonym Ładem - podkreśla Dominik Kraska.

Z uwagi na pandemię COVID-19 wiele z planowanych aktywności nie mogło odbyć się na miejscu, w tym międzynarodowe spotkania oraz szkolenia dla nauczycieli i członków zespołu projektu. - Mimo tych przeszkód, założone przez nas działania odbywają się on-line. Dokonaliśmy analizy ram prawnych i podstaw programowych dla kształcenia proekologicznego na różnych szczeblach edukacji. Zidentyfikowaliśmy instytucje publiczne i prywatne, które wspierają tego typu kształcenie w Polsce. – mówi Natalia Luba-Chudzik, koordynator projektu. -  Spotykaliśmy się on-line z naszymi partnerami, a obecnie przygotowujemy wytyczne do stworzenia platformy internetowej projektu. Ponadto, nasi partnerzy z Turcji, Portugalii i Niemiec przygotowują ciekawe scenariusze zajęć dla młodzieży z uwzględnieniem pozaformalnej edukacji, które pod koniec roku będą udostępnione na stronie internetowej - dodaje.

W najbliższym czasie powstanie również seria webinarów i spotkań online z młodzieżą, nauczycielami i lokalnymi firmami z branży OZE, ekologii, zielonej energii. Będą one miały na celu przedstawienie z perspektywy pracodawcy kompetencji i umiejętności wymaganych w pracy w zielonym sektorze. Przedsiębiorcy przekażą uczniom szkół podstawowych, średnich i branżowych na co powinni położyć największy nacisk w swojej nauce, jak dostać się na praktyki i staże zawodowe.

---

Projekt Green Thinking Entrepreneur Youth jest finansowany z Programu Erasmus+.

 

Powrót