Aktualności

2021-03-31

Skorzystaj z pomocy KPT i zdobądź 800 tys. na cyfrowy rozwój swojej firmy w konkursie "Przemysł 4.0".

Kielecki Park Technologiczny wraz z biznesowymi partnerami pomagać będzie przedsiębiorstwom w przygotowaniu się do ogłoszonego przez Polską Agencję rozwoju Przedsiębiorczości konkursu „Przemysł 4.0”.

 Konkurs został ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i jest kierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność produkcyjną na terenie Polski. Dzięki udziałowi w programie można otrzymać dotację w wysokości nawet 800 tys. zł.

Składanie pomysłów przez przedsiębiorców rozpocznie się 28 kwietnia br. i będzie trwać do 30 czerwca br. Program jest finansowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

- Jest to projekt przygotowujący małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji produkcji. Można w nim ubiegać się o wsparcie w wysokości 800 tys. zł., które może być wykorzystane przede wszystkim na wykonanie audytu gotowości w firmie do wdrożenia przemysłu 4.0, na opracowanie mapy drogowej, która pokaże w jakiej kolejności jakie procesy należy cyfryzować, automatyzować, ale również na usługi doradcze związane z tym wdrożeniem. Obejmuje też zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wprowadzenia w życie wybranego obszaru transformacji, a także nabycie wartości materialnych i prawnych – informuje Justyna Lichosik, dyrektor KPT. Dodaje, że efektem projektu ma być przede wszystkim przyspieszenie i zoptymalizowanie produkcji i włączenie w ten proces nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Może to dotyczyć obszaru obiegu dokumentów, logistyki, czy też procesu produkcyjnego. Aby przedsiębiorstwo mogło skorzystać z dofinansowania musi prowadzić działalność produkcyjną na terenie Polski, a także przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym osiągnąć przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł. - Usługę będzie realizował KPT razem z naszymi partnerami biznesowymi, z którymi zawiązaliśmy ekosystem. Jesteśmy gotowi do kompleksowego wsparcia doradczego i wdrożeniowego, które możemy przeprowadzić w dowolnej firmie produkcyjnej gotowej wystartować w tym przedsięwzięciu - mówi dyrektor KPT.     

Aby dowiedzieć się, czy dane przedsiębiorstwo spełnia warunki konkursowe i może skorzystać ze wsparcia jednego z partnerów KPT w przygotowaniu wniosku, należy skontaktować się z Działem Projektów Rozwojowych KPT. Informacji udziela Joanna Rudawska, tel. 41 278 72 10, e-mail joanna.rudawska@technopark.kielce.pl.    

Szczegóły konkursu pod linkiem  https://bit.ly/39r7lmZ  albo u ekspertów KPT.

Powrót