Aktualności

2020-11-20

Jak przygotować się na Industry 4.0? - konferencja online

Kielecki Park Technologiczny zaprasza na konferencję podsumowującą projekt Międzynarodowa Akademia Transferu Technologii (International Technology Transfer Academy realizowany z Programu Erasmus+.

Wydarzenie ma na celu przedstawienie efektów wypracowanych w projekcie, ale jest także impulsem do dyskusji na temat Przemysłu 4.0. W trakcie spotkania prelegenci poruszą zagadnienia związane z istotą podnoszenia kompetencji kadr w zakresie transferu technologii, stanem rozwoju Industry 4.0 w Polsce, rolą DIH w budowie kompetencji i przemysłu i jednostek otoczenia biznesu, a także rolą uczelni w Industry 4.0.

Konferencja odbędzie się w formie online 3 grudnia o godz. 11:00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązuje wcześniejsza rezerwacja przez stronę EVENEA.

Program:

11:00 Przywitanie i otwarcie konferencji

Justyna Lichosik, Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

Dominik Kraska, Zastępca Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego

11:10 Projekt International Technology Transfer Academy

dr Joanna Rudawska, Kielecki Park Technologiczny

11:20 Stanu rozwoju Industry 4.0 w Polsce

dr hab. inż. Mariusz Hetmańczyk, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

11:40 Digital Innovation Hub na przykładzie hub4industry - dobre praktyki

Bartosz Józefowski, Wicedyrektor działu (ds. Przemysłu 4.0), Krakowski Park Technologiczny

12:00 Rola uczelni w Industry 4.0

prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf, Politechnika Świętokrzyska

12:20 Transformacja cyfrowa w firmie Artur Aleksiejczuk, Festo Didactic

12:40 Panel dyskusyjny - pytania i dyskusja

13:10 Zakończenie

Międzynarodowa Akademia Transferu Technologii (International Technology Transfer Academy) to trzyletni projekt realizowany z Programu Erasmus+, przez konsorcjum partnerów: TUBITAK MARMARA TEKNOKENT A.S (Turcja) i partnerów: Kielecki Park Technologiczny (Polska), Park Technologiczny w Ljubljana (Słowenia), Park Technologiczny VARAZDIN (Chorwacja) oraz Konsorcjum Innovative Capital (Bułgaria).

Głównym celem projektu było określenie rzeczywistych potrzeb sektora wspierającego innowacyjne przedsiębiorstwa w transferze wiedzy i technologii, opracowanie, przetestowanie programu szkoleniowego i przeszkolenie łącznie 150 osób z krajów partnerskich. Efektem będzie dostęp do platformy e-learningowej, która niebawem zostanie uruchomiona ze wszystkimi modułami szkoleniowymi bezpłatnie.

 Uczestnicy programu to przede wszystkim pracownicy ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, parków, inkubatorów i centrum transferu technologii, jak również pracownicy działów wdrożeniowo-badawczych firm, pracownicy naukowi. Część osób miała możliwość skorzystać ze szkoleń w kraju macierzystym na temat zarządzania ryzykiem, Agile, Design Thinking, modelu biznesowego. Wybrani uczestniczyli w cyklu pięciu, pięciodniowych szkoleń w krajach partnerskich, w grupach międzynarodowych.  Pozwoliło to na wymianę doświadczeń i wiedzy dotyczących nowych technologii. Wartością dodaną były wizyty w Centrach VR, prototypowaniach, laboratoriach wspierających branże.

Rejestracja: https://app.evenea.pl/event/itta0312

 

Powrót