Aktualności

2021-01-13

Szkolenia z prowadzenia biznesu i finansowa pomoc na starcie. Eksperci z KPT pomogą młodym bez pracy.

35 tys. zł wsparcia mogą otrzymać młodzi bezrobotni, którzy zgłoszą się do projektu Akademia biznesu dla młodych realizowanego przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój we współpracy z Kieleckim Parkiem Technologicznym. Do tego przejdą szkolenia z prowadzenia biznesu. Rekrutacja stratuje już w lutym.

Projekt pn. Akademia biznesu dla młodych otrzymał dofinasowanie z programu Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy) i chodzi w nim o zniwelowanie skutków pandemii COVID-19.

30 osób w wieku od 18 do 29 lat otrzyma wsparcie motywacyjne nakierowane na przygotowanie merytoryczne i mentalne do podjęcia samozatrudnienia. Po przejściu cyklu szkoleń i pozytywnej ocenie, będą oni mogli ubiegać się o dotację na rozwój w kwocie 23 050 zł. zł, a następnie wsparcie pomostowe - średnio 2 000 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby zamieszkałe lub uczące się na terenie województwa świętokrzyskiego, co ważne, niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy i takie, które w  wyniku pandemii utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

W pierwszej kolejności ocenie poddane zostaną formularze rekrutacyjne. Potem na podstawie rozmowy z doradcą zawodowym zbadane zostaną predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej. Szczegółowy program szkoleń zostanie opracowany na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez doradcę i dostosowany zostanie do potrzeb i wiedzy poszczególnych uczestników. 40 osób, które osiągną najwyższy wynik, weźmie udział w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości i przygotowania biznes planu. Natomiast tylko 30 osób z tej grupy, które stworzą najlepsze biznes plany otrzyma dotację na otworzenie firmy i sześciomiesięczne wsparcie pomostowe na prowadzenie zaplanowanej działalności. Biznes plany oceniane będą pod względem formalnym
i merytorycznym przez doświadczonych w tym zakresie pracowników KPT oraz niezależnych ekspertów.

- Mamy doświadczenie w ocenie pomysłów biznesowych oraz w przygotowaniu biznes planów. Na co dzień tym się zajmujemy. Pomagamy młodym przedsiębiorcom na początku ich drogi, dlatego chętnie dołączyliśmy do projektu. Mam nadzieję, że choć część z pomysłów biznesowych okaże się na tyle innowacyjna, że nowo utworzone firmy będą mogły z czasem dołączyć do grona lokatorów KPT – mówi Justyna Lichosik, dyrektor KPT.  

Projekt realizowany będzie do połowy 2022 roku.

Strona projektu, poprzez którą odbywać się będzie rejestracja: www.biznes.sir.com.pl

Powrót