Aktualności

2020-10-10

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Do 30 października br. studenci Politechniki Świętokrzyskiej mogą zgłaszać się do Konkursu na najlepszą pracę dyplomową. Przedsięwzięcie po raz trzeci organizują KPT wraz z Akademickim Centrum Kariery PŚk.

Konkurs jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Przedsiębiorcy mogą zyskać innowacyjne rozwiązania, które usprawnią funkcjonowanie ich firm i pomogą im zmierzyć się z wyzwaniami branż, w których funkcjonują. Prace mogą pomóc rozwiązać konkretne problemy. Dzięki konkursowi chcieliśmy usprawnić transfer wiedzy akademickiej do świata biznesu oraz podnieść kompetencje zawodowe absolwentów.

Konkurs dotyczy obronionych w roku akademickim 2018/1019 oraz 2019/2020 prac inżynierskich, licencjackich  i magisterskich

W konkursie mogą wziąć udział studenci Politechniki Świętokrzyskiej, wydziałów:

 • Wydział Budownictwa i Architektury
 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 • Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
 • Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
 • Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

W obszarach:

 1. Architektura
 2. Automatyka
 3. Budownictwo drogowe i mostowe
 4. Budownictwo ogólne
 5. Ekonomia
 6. Elektrotechnika i elektronika
 7. Geodezja
 8. Informatyka
 9. Inżynieria danych
 10. Inżynieria produkcji
 11. Inżynieria środowiska i OZE
 12. Mechanika i budowa maszyn
 13. Transport i logistyka

Do współpracy zaproszeni zostali partnerzy – znane w regionie przedsiębiorstwa z wieloletnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją, które dla autorów najlepszych prac oferują nagrody finansowe.

Partnerzy: 

➡️ TERA GROUP PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
➡️ ITcontrol Sp Zoo
➡️ Strabag Polska
➡️ Mostostal SA
➡️ Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne
➡️ Dürr Poland
➡️ Infover
➡️ Transition Technologies S.A.
➡️ ZIO - MAX
➡️ WOST
➡️ MAN Bus Starachowice
➡️ KH Kipper
➡️ Bank Pekao

Do każdego obszaru zostaje powołana osobna komisja wybrana spośród partnerów Konkursu. Przedsiębiorcy oceniają prace pod względem sposobu rozwiązania problemu, przydatności praktycznej, powiązania z aktualnymi problemami gospodarki kraju, regionu lub uczelni.

Prace w wersji elektronicznej (na płycie CD / DVD) z formularzem zgłoszeniowym należy do 30 października 2020 r. do godziny 14:30 dostarczyć osobiście do biura ACK lub w wyjątkowych sytuacjach (pobyt na kwarantannie, choroba, pobyt poza Kielcami) wysłać pocztą na adres:

Akademickie Centrum Kariery
Politechnika Świętokrzyska
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, bud. C, pok. 3.32
25-314 Kielce

z dopiskiem – Praca na konkurs 2020

Masz pytanie?

Wyślij je na adres: ack@tu.kielce.pl lub zadzwoń: tel. 41 34 24 315

Wszelkie informacje oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie:

http://ack.tu.kielce.pl/konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowa/ 

WAŻNA INFORMACJA:
Na podstawie § 7 pkt. 4 regulaminu Konkursu na najlepszą pracę dyplomową
w roku akademickim 2018/2019 dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej, organizator zmienia regulamin w zakresie dotyczącym § 1 pkt. 1 i § 2 pkt. 1 w taki sposób, że Konkurs na najlepszą pracę dyplomową dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej dotyczy roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020, a do Konkursu mogą być zgłoszone prace dyplomowe obronione w roku akademickim 2018/2019 i 2019/2020.

UZASADNIENIE:
Niniejsza zmiana wynika z decyzji organizatora o dopuszczeniu do zgłoszenia do Konkursu również prac z roku akademickiego 2019/2020. Decyzja ta podyktowana jest okolicznościami związanymi ze stanem epidemii oraz bardzo niewielką ilością zgłaszanych prac do Konkursu z roku akademickiego 2018/2019.
W celu zachowania zasad klarowności Konkursu oraz równości szans kandydatów, wprowadzamy dla § 3 pkt. 17 zapis o następującej treści: Kandydat/ci może/mogą zgłosić tylko jedną pracę w danym obszarze Konkursu.

Powrót