Aktualności

2020-10-02

O przyszłości Parku w rozmowie z Dominikiem Kraską, nowym wicedyrektorem KPT

Praca na rzecz firm to dla niego priorytet. Chce dążyć do dalszego rozwoju KPT tak, by miejsce to nadal wskazywane było jako najlepsze w kraju. 1 października Dominik Kraska objął funkcję zastępcy dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego.

Jak się Pan czuje tu w Parku po 5 letniej nieobecności?

Przyjemne uczucie… powrót do korzeni…
Zawsze podkreślam, że wsparcie firm jest dla mnie kluczowe, cel pracy zawodowej. Tak naprawdę jest to zatem powrót do tego co lubię robić - dla mnie bardzo ważny moment. Cieszę się, że jestem znów na pokładzie najważniejszej instytucji w regionie jeżeli chodzi o wsparcie biznesu.

Jak ocenia Pan zmiany, jakie tu zaszły?

Park się niesamowicie rozwinął w ciągu ostatnich 5 lat. Nowoczesna infrastruktura, nowe przestrzenie dla przedsiębiorców, ale też tereny inwestycyjne w sąsiedztwie najnowszych obiektów firm – to robi ogromne wrażenie. Widzę, że dużo tu się dzieje. Wierzę, że moja osoba będzie mogła wesprzeć Panią dyrektor w działaniach i uda nam się wspólnie uruchomić nowe obszary wsparcia firm.

Przez 5 ostatnich lat zarządzał Pan Centrum Kształcenia CK Technik. Czy doświadczenie tam zdobyte przełoży się na pracę tutaj?

To co łączy te dwie instytucje to działalność na rzecz firm. CK Technik jest miejscem, gdzie odbywa się kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów dla lokalnej gospodarki. Chciałbym firmy, z którymi współpracowałem w poprzedniej instytucji – 40 największych przedsiębiorstw w regionie z branży mechanicznej, obróbki skrawaniem, automotive – zainteresować inicjatywą „parkową”. W kontekście ich rozwoju wskazać, że KPT to doskonałe miejsce, gdzie także mogą znaleźć dla siebie przyszłość. Przedsiębiorcy ci mają często ciekawe pomysły, które stanowią nowe obszary działalności. Myślę tu o spółkach celowych, które mogliby tworzyć, a KPT wspierałby ich w zakresie na przykład innowacyjnych usług czy badań i rozwoju wspólnie z uczelniami wyższymi.

Dla mnie również kluczowym obszarem jest edukacja w zakresie przedsiębiorczości. Należy zapewnić jej dobry poziom już od najmłodszych lat. Energetyczne Centrum Nauki już pełni rolę edukacyjną, gdzie na początku zapoznajemy najmłodszych z naukami ścisłymi. Natomiast szkoły średnie zawodowe stanowią istotny potencjał. To tam młodzi ludzie stykają się z konkretnymi branżami, specjalnościami i zawodami przez co powstaje zalążek przyszłych pomysłów na firmy. Współpracę z CK Technik widzę w zakresie organizowania konkursów przy wykorzystywaniu pracowni do nauki zawodu Centrum. Pod okiem specjalistów z KPT powstawałyby wstępne pomysły biznesowe, a w CK Technik tworzone byłyby prototypy. Młodzież z pewnością chciałaby przyjąć takie wyzwanie.

Jakie nowe pomysły chciałby Pan „wnieść” do KPT?

5 lat temu, tuż przed moim odejściem, trwały zaawansowane prace związane z przedsięwzięciem pod nazwą KPT Investment Fund. Chcę powrócić do projektu. Sposób funkcjonowania tego mechanizmu jest prosty. KPT lokuje kapitał w pomysły biznesowe z dużym potencjałem rynkowym w zamian za udziały. Po uzyskaniu przez firmę stabilności finansowej, wspomniane udziały zbywane będą z zyskiem, a środki uzyskane w ten sposób wrócą do funduszu po to, by mogły zostać reinwestowane w kolejne innowacyjne przedsięwzięcia.

Moim zdaniem KPT powinien kontynuować rozwój w obecnej lokalizacji prowadząc proces rewitalizacji tej części Miasta Kielce. Uważam również, że w miejscu powstania przyszłej strefy aktywności gospodarczej w Obicach należy rozważyć utworzenie filii Parku.

Dla mnie osobiście jednak najważniejszy jest Zespół pracowników, mocno zaangażowany, kreujący nowe, wyjątkowe pomysły. To jego aktywność i realizowane działania będą kluczowe dla przyszłości Parku. Wierzę w dobrą współpracę ze wszystkimi i pomyślność całego przedsięwzięcia pod nazwą KPT, tak by dalej miejscem najlepszego wsparcia przedsiębiorstw w kraju.

Powrót