Aktualności

2020-08-03

Wdrażają Zintegrowany System Kwalifikacji. IBE nowym lokatorem KPT

Do społeczności KPT dołączył Instytut Badań Edukacyjnych, który m.in. będzie badał potrzeby pracodawców, także tych zlokalizowanych w Parku. 

Instytut Badań Edukacyjnych, którego główna siedziba mieści się Warszawie, jest jednostką badawczą, zajmującą się analizą funkcjonowania i efektywności systemu edukacji oraz rynku pracy w Polsce. Instytut, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, odpowiedzialny jest również za wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w Polsce.

Jest to rozwiązanie systemowe dający możliwość formalnego potwierdzenia umiejętności i wiedzy, zdobytych m.in. w trakcie samodzielnego uczenia się. ZSK umożliwia powszechny i darmowy dostęp do uporządkowanej listy obecnych na rynku kwalifikacji z ich jasno określonym opisem. Dobrze opisane kwalifikacje podpowiedzą, jaką wiedzę i umiejętności musi posiadać osoba, która chce potwierdzić swoje kompetencje w danej dziedzinie lub czego pracodawca może oczekiwać od kandydata na określone stanowisko.

Jak informuje Beata Gawęcką-Ajchel, Regionalny Lider ds. ZSK, siedziba w KPT należy do sieci Regionalnych Centrów ds. ZSK i wspierania LLL (lifelong learning – uczenie się przez całe życie ). Celem tych centrów jest promocja ZSK z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki poszczególnych regionów.  W Centrach pracują Regionalni Liderzy, którzy zajmują się m.in.  organizacją spotkań z przedstawicielami środowisk regionalnych i lokalnych, wsparciem interesariuszy w zakresie opisywania kwalifikacji rynkowych, organizacją seminariów regionalnych „szytych na miarę” oraz spotkań roboczych. - W Instytucie pracują eksperci z różnych dziedzin naukowych np. pedagogiki, socjologii, psychologii, ekonomii, politologii, posiadający bogate doświadczenie zarówno w pracy dydaktycznej, jak również w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych i sektorze prywatnym – tłumaczy Beata Gawęcka-Ajchel.

W ramach współpracy z KPT Regionalni Liderzy ds. ZSK planują przeprowadzić seminarium regionalne oraz spotkania robocze dla pracowników oraz lokatorów Parku.

Więcej o Instytucie:

www.kwalifikacje.edu.pl

www.kwalifikacje.gov.pl

www.ibe.edu.pl

 

Powrót