Aktualności

2020-07-23

40 mln zł – pula dotacji na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm

Od 28 lipca przedsiębiorcy z regionu świętokrzyskiego mogą zgłaszać wnioski do konkursu na finansowanie kapitału obrotowego.

Pieniądze na nowy instrument dotacyjny dla mikro- i małych przedsiębiorców pochodzą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dotacja na kapitał obrotowy to pomoc w formie bezzwrotnego dofinansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa na okres maksymalnie 3 miesięcy. Wnioskowana kwota dofinansowania uzależniona jest od poziomu zatrudnienia u wnioskodawcy.

Jakie kryteria należy spełnić:

  1. Przedsiębiorca posiada odpowiednio status mikro lub małego przedsiębiorcy (również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą);

        Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników (w tym samozatrudnieni) i którego roczny obrót lub   całkowity bilans roczny nie przekracza  milionów EUR.
        Za małe przedsiębiorstwo uznawane jest przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 10 milionów EUR.

  1. Posiada siedzibę /oddział/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. świętokrzyskiego i prowadzi działalność na terenie woj. świętokrzyskiego.
  2. Prowadził działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019;
  3. Odnotował spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie dwóch kolejnych miesięcy w 2020 roku począwszy od 1 marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19;
  4. Zatrudnia osoby na umowę o pracę lub jest osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. 
  5. W ostatnich dwóch latach posiadały status mikro lub małego przedsiębiorstwa tzn. zatrudniały poniżej 50 pracowników.

 

Wszystkie niezbędne informacje wraz z formularzami i innymi dokumentami dostępne są na stronie RPO WŚ: https://bit.ly/30ICsF8

Ze strony Kieleckiego Parku Technologicznego informacji udzielają pracownicy Działu Inkubacji i Akceleracji:

Małgorzata Gawęcka malgorzata.gawecka@technopark.kielce.pl

Dorota Kamińska dorota.kaminska@technopark.kielce.pl

Diana Szwagrzyk diana.szwagrzyk@technopark.kielce.pl

Powrót