Aktualności

2020-07-13

KPT rozpoczął budowę Inkubatora Rotterdam Inc.

Na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego ruszyła budowa Inkubatora Logistycznego Rotterdam Inc. Nowoczesny i uniwersalny budynek pozwoli na poszerzenie oferty KPT.

Rotterdam to miasto, które stało się symbolem branży logistycznej. Jest to nowoczesny port przeładunkowy w północnej Holandii, który obsługuje przywóz ropy naftowej, rud metali, węgla kamiennego, zboża, wywóz produktów naftowych, maszyn, środków transportu i chemikaliów. Nazwa ma znaczenie i właśnie dlatego nowy inkubator logistyczny Rotterdam Inc. ma się kojarzyć z nowoczesnością i uniwersalnością. Będzie łączył w sobie infrastrukturę i systemy informatyczne, które zautomatyzują proces obsługi logistycznej firm znajdujących się w KPT.

Nowoczesny obiekt wyposażony będzie w stałą rampę przeładunkową, windę towarową oraz przestrzeń by móc jak najswobodniej poruszać się wózkami paletowymi i elektrycznymi. - Jego budowa to ważne wydarzenie nie tylko w historii samej instytucji Parku, ale i naszego Miasta. Park systematycznie dostosowuje swoją ofertę do potrzeb przedsiębiorców, stwarzając dogodne warunki do prowadzenia działalności i rozwoju – mówi Justyna Lichosik, dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego. Dzięki stworzeniu nowego pakietu usług logistycznych, przedsiębiorcy będą bardziej konkurencyjni, a zasięg ich działania się zwiększy. Wypełnimy lukę na mapie regionu w zakresie niezbędnych usług dla firm i inwestorów, dzięki czemu pożądany rozwój ich dotychczasowej działalności będzie zdecydowanie łatwiejszy, a nowym przedstawicielom rokujących branż pozwoli wziąć nasze miasto pod uwagę przy wyborze miejsca na prowadzenie swojej działalności. Trzeba powiedzieć jasno: potrzebowaliśmy tej inwestycji i jestem dumna z tego, że za rok będziemy mogli się spotkać ponownie w tym miejscu i będzie ono wyglądało i funkcjonowało zupełnie inaczej – dodaje.

Rośnie zainteresowanie firm ofertą Kieleckiego Parku Technologicznego, zarówno ze strony nowych przedsiębiorstw, jak i tych ulokowanych już w KPT. Inkubator Rotterdam Inc. będzie mieć ok. 2200 m2 powierzchni. - Poszerzenie oferty jest ważne nie tylko dla kieleckich firm, ale także dla naszego regionu świętokrzyskiego. Dodatkowym elementem podwyższającym atrakcyjność tej części miasta jest poprawa węzłów komunikacyjnych, czyli szybki i dobry dojazd. Wszystko tworzone jest z myślą o rozwoju Kielc - dodał Bogdan Wenta, Prezydent Miasta.

Wartość projektu „Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP” to prawie 12 mln zł, a ponad 9 milionów złotych wynosi dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych (w tym budowy i wyposażenia obiektu), co oznacza, że procent dofinansowania inwestycji wynosi 100%. - Cieszymy się, że dzięki tym pieniądzom, które zgodnie z umową, jaką podpisaliśmy z miastem Kielce, będzie można zrealizować ten pomysł. Instytucja będzie wspierać firmy pomieszczeniami, możliwością lokowania się, a także  doradztwem. Mamy pozytywne sygnały, że z innowacyjnością w naszym mieście jest coraz lepiej - poinformował Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Inwestycja finansowana jest z działania 2.1. „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Planowany termin ukończenia to połowa 2021 roku. Realizatorem inwestycji jest spółka MG BUILDING, nadzór inwestorski pełni firma Eko Inwest.
Galeria zdjęć

Powrót