Aktualności

2020-06-23

Green Thinking Entrepreneur Youth

Green Thinking Entrepreneur Youth (Zielone myślenie przedsiębiorczej młodzieży) to kolejny projekt realizowany przez Kielecki Park Technologiczny w międzynarodowym konsorcjum, finansowany z Programu Erasmus+.

Projekt Green Thinking Entrepreneur Youth KPT realizuje z partnerami z Turcji, Portugalii, Rumunii i Niemiec.

- Kielecki Park Technologiczny wspiera przedsiębiorców, ale także promuje proprzedsiębiorcze postawy wśród młodych ludzi. W tym celu realizujemy szereg projektów, także w międzynarodowym partnerstwie. To pozwala nam czerpać z doświadczeń innych krajów, wymieniać się wiedzą, obserwować jak inni pomagają młodym przekonać się, że warto tworzyć własne biznesy - mówi Justyna Lichosik, dyrektor KPT.

Zmiana klimatu jest obecnie jednym z największych zagrożeń świata. Działania, które teraz podejmujemy mają ogromny wpływ na to, jak świat będzie wyglądał za 10, 20, czy 50 lat. Projekt Green Thinking realizowany jest z myślą o młodzieży, nauczycielach, młodych przedsiębiorcach, ale również zwykłych mieszkańcach regionów, z których pochodzą Partnerzy projektu. Głównym jego celem jest budowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej i klimatycznej, m.in. poprzez promowanie zielonej energii i korzyści wynikających z jej stosowania. Chodzi w nim także o zachęcanie do tworzenia firm, a przez to także miejsc pracy, w obszarach z zakresu zielonej przedsiębiorczości. Szansą na osiągnięcie tych założeń będą działania zmierzające do utworzenia tzw. Centrów Green Thinking. Będą one pełnić rolę platformy do dyskusji nad zmianami klimatycznymi, a także pobudzania i propagowania eko-świadomości. Narzędzie to służyć będzie także inicjowaniu współpracy nad innowacjami w zakresie zielonej gospodarki oraz wdrażania ekologicznych rozwiązań w firmach.

W ramach projektu powstaną 3 główne elementy:

- Raporty z badania klimatu i środowiska - analiza obecnej sytuacji oraz próba określenia wpływu rozwiązań opracowanych w projekcie na kwestie środowiska i klimatu w państwach partnerskich.

- Podręcznik zielonej przedsiębiorczości – zestaw wytycznych dla młodych przedsiębiorców w zakresie „zielonego myślenia” koncentrujący się na tym, jak funkcjonować z zielonymi przedsiębiorcami i zatrudnieniem w tych firmach, jakie umiejętności są potrzebne dla tego typu przedsiębiorstw, jak rozwiązywać problemy z odpadami i ich utylizacją. Ujęte zostaną również wartości etyczne w prowadzeniu działalności gospodarczej i edukacji ekologicznej.

- Platforma internetowa zawierająca zestaw gotowych rozwiązań takich jak: scenariusze, filmy, gry, kursy do wykorzystania przez nauczycieli podczas lekcji, na warsztatach i szkoleniach. Pomogą one nauczycielom w wartościowy i interesujący sposób edukować w sposób formalny i pozaformalny o zielonej przedsiębiorczości. -.

Co ważne, z wypracowanych rozwiązań bezpłatnie skorzystać będzie mógł każdy komu bliskie są losy naszej planety.

 - Tematy związane z ekologią są nam bardzo bliskie. Dziś świadomość firm w tym zakresie jest coraz większa, ale nadal warto zachęcać młodych przedsiębiorców do tworzenia firm, a przez to także miejsc pracy, w obszarach z zakresu zielonej przedsiębiorczości. I o to właśnie chodzi w projekcie Green Thinking Entrepreneur Youth – tłumaczy Justyna Lichosik.

 

Powrót