Aktualności

2019-12-23

Plany, plany, plany...

W 2020 roku rozpocznie się budowa inkubatora logistycznego Rotterdam Inc. W planach Kieleckiego Parku Technologicznego jest również kontynuacja wspólnych przedsięwzięć z uczelniami i przedsiębiorcami, a także realizacja projektów w międzynarodowym partnerstwie.  

Inkubator logistyczny tworzony jest z myślą o firmach, które potrzebują powierzchni magazynowej, jakiej nie można wydzielić w obiektach wielkopowierzchniowych, a dodatkowo potrzebują wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dla części firm wykorzystanie małych modułów traktowane jest jako okres przejściowy bądź początek profesjonalizacji procesu magazynowania i dystrybucji. Dla części, które ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, nawet przy zwiększeniu skali działalności, nie potrzebują większych powierzchni magazynowych inkubator logistyczny stanowić będzie nie tylko miejsce inkubacji, ale również prowadzenia działalności w docelowym kształcie. Zapotrzebowanie na małe boksy magazynowe zgłaszają w dużej mierze firmy eksportowo-importowe i dystrybucyjne, a także sklepy e-commerce. Rotterdam Inc. ma być zaawansowaną technologicznie przestrzenią. Obiekt oparty będzie na inteligentnych rozwiązaniach informatycznych. Chodzi o to, by jak najbardziej ułatwić przedsiębiorcom korzystanie z niego. By mogli szybciej przyjmować i składować dostawy oraz poprawić dokładność procesu kompletowania zamówień.

W 2020 roku na sprzedaż zostaną wystawione uzbrojone przez KPT tereny należące do strefy D, a także kolejne nieruchomości strefy B.

4D Office na zakupionej w drodze przetargu działce w strefie C chce stworzyć miejsce w rodzaju concept factory, w którym produkowane będą wszystkie elementy potrzebne do aranżacji nowoczesnego biura, czyli ściany działowe, meble biurowe, a także absorbery hałasu, które z jednej strony pełnią funkcje użyteczne, a z drugiej tworzą estetyczne wyposażenie biura. Obiekt będzie przestrzenią, w której realizowane będą wszystkie pomysły, także te wypracowane przez VitrinTec, a więc związane z produkcją profili aluminiowych. Ważną część stanowić będą prace zespołu badawczo-rozwojowego (R&D), który cały czas pracuje nad unowocześnieniem tych rozwiązań. W planach jest również  uruchomienie lakierni proszkowej, tak bardzo potrzebnej w cyklu produkcyjnym. Trwają przygotowania do inwestycji. Jest już pozwolenie na budowę, która ruszyć ma wiosną przyszłego roku. Budowa zakładu ruszy wiosną 2020 r.

Tymczasem do końca kwietnia 2020 gotowa ma być inwestycja spółki EkoEnergia Polska, która buduje nowoczesne centrum odnawialnych źródeł energii. W pierwszej kolejności, wybudowana zostanie nowoczesna infrastruktura - budynek laboratoryjno-badawczy, w którym prowadzone będą badania nad technologiami odnawialnych źródeł energii. –Chodzi o technologie fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła. Powstanie 49 stanowisk badawczych, gdzie będziemy je badać pod kątem maksymalnej wydajności w różnych warunkach pracy. To ma nam dać odpowiedź na pytanie jakie rozwiązania stosowane w sektorze OZE są najbardziej efektywne i które z nich będą najlepsze dla poszczególnych użytkowników – przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych. Centrum ma być też zapleczem do prezentacji rozwiązań OZE. Każdy będzie mógł sobie zobaczyć jak instalacje pracują i czy dane rozwiązanie jest dla niego odpowiednie. Będzie to także miejsce do prowadzenia szkoleń między innymi dla instalatorów

 Work On IT, Konkurs na najlepszą pracę dyplomową oraz Kieleckie Dni Informatyki, to projekty, które KPT zamierza kontynuować we współpracy z Politechniką Świętokrzyską oraz firmami z regionu. To przedsięwzięcia, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Pierwsze z nich od przyszłego roku będzie mieć inną formułę – rozszerzone będzie o nowe branże.

2020 rok to także kontynuacja projektów, które KPT realizuje w międzynarodowym partnerstwie. Wśród nich jest CE-Responsible, który doskonale wpisuje się w artykułowane potrzeby organizacji pozarządowych w Kielcach. Same organizację podkreślają m.in. potrzebę dostępu do przestrzeni networkingowej, usług doradztwa np. prawnego, ale również coachingu i mentoringu od doświadczonych NGO dla tych poczatkujących, kontaktu z firmami oraz dostępu jednego portalu informacyjnego o konkursach, konsultacjach, spotkaniach. KPT liczy, że realizacja działań CE-Responsible wzmocni kieleckie środowisko pozarządowe, wyposaży w wiedzę i zapewni dostęp do zasobów, w tym również zaktywizuje je w zakresie współpracy międzynarodowej.

Projekt ITTA (Międzynarodowa Akademia Transferu Technologii) ma za zadanie określić rzeczywiste potrzeby sektora transferu technologii. W jego ramach uczestnicy programu, zarówno osoby młode, studenci ostatnich lat, jak również pracownicy działów wdrożeniowych, badawczych firm oraz konsultanci biur transferu technologii, ośrodków własności intelektualnej, działów doradczych parków i inkubatorów technologicznych, przechodzą cykl szkoleń z powyższego zakresu. Część osób ma, bądź miała możliwość skorzystania ze szkoleń na poziomie krajowym, część natomiast w grupach międzynarodowych. Pozwoli to na wymianę doświadczeń i wiedzy dotyczącego transferu technologii, dyskusji na temat napotykanych utrudnień, zawiłości prawnych. To właśnie wymiana wiedzy i doświadczeń w rezultacie jest najważniejszym założeniem Programu Erasmus+, dzięki niej kwalifikacje kadry się podniosą. Na koniec opracowane zostaną skrypty szkoleniowe na bazie międzynarodowych doświadczeń.

 

 

Powrót