Aktualności

2019-12-16

Gotowa jest koncepcja funkcjonowania Winnickiego Parku Innowacji i Technologii

W drugiej połowie 2020 roku działalność rozpocznie Winnicki Park Innowacji i Technologii. Dzięki wsparciu Kieleckiego Parku Technologicznego powstała jego koncepcja.

Kielecki Park Technologiczny otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego "Polska pomoc rozwojowa 2019". Projekt KPT, który pomyślnie przeszedł weryfikację, nosi nazwę Winnicki Park Innowacji i Technologii (WPIiT) (Vinnytsia Innovation and Technology Park). Jego celem było wsparcie Ukrainy w budowie parku technologicznego. Po stronie ukraińskiej za jego realizację odpowiadało Winnickie Gminne Centrum Innowacji.

Projekt został podzielny na etapy. Odbyły się konsultacje społeczne na Ukrainie z udziałem ekspertów z Polski z przedstawicielami instytucji, firm, organizacji okołobiznesowych, uczelni oraz władz samorządowych z Ukrainy. Eksperci z Kielc gościli w Winnicy aby poznać potrzeby, zbadać możliwości, tak by park, który tam powstanie wpisywał się w realia i najlepiej wspierał winnickich przedsiębiorców. Park technologiczny nie jest bowiem jednostką, którą można skopiować z jednego miasta i przenieść do drugiego. Koncepcja musi się wpisywać w rynek lokalny. Odbyły się także prace eksperckie, które miały na celu wypracowanie realnych do wdrożenia założeń do budowy ekosystemu wsparcia przedsiębiorczości i innowacji w Winnicy. Tu zaangażowani zostali eksperci doświadczeni w realizacji podobnych koncepcji, strategii oraz studium wykonalności. Rezultatem prac są opracowania składające się z kilku części. Wśród nich znajdują się takie informacje, jak koncepcja WPIiT, analiza finansowa i ryzyka, czy studium wykonalności. Ponadto znalazła się tak również koncepcja uruchomienia programu inkubacyjnego dla start-upów, czy zestaw standardów potrzebnych do budowy inkubatora.

W ramach projektu opracowany został program szkoleniowy dla kadry, a w szkoleniach udział wzięli przedstawiciele Winnickiego Centrum Innowacji, pracownicy naukowi, w tym osoby zajmujące się prawami własności intelektualnej (IPR) na uczelni, przedstawiciele organizacji tworzących ekosystem, które podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz tworzenia ekosystemu wsparcia wokół Winnickiego Parku Innowacji i Technologii.

Na potrzeby Winnickiego Parku adaptowano istniejący już budynek, w którym do 2015 roku mieściły się hale produkcyjne, a także fabryki przemysłu jubilerskiego, w którym odbywała się produkcja diamentów – stąd nazwa Parku Krystal pochodząca od nazwy fabryki. W 2015 r. budynek ten przeszedł na własność Urzędu Miasta Winnicy.

Nowy ośrodek rozpocznie  swoją działalność w drugiej połowie 2020 roku, po zakończeniu robót budowlanych oraz wyposażeniu wnętrz. Tymczasem już teraz potencjalni odbiorcy oferty mogą zgłaszać swoje zainteresowanie Krystalem. Tuż przed oddaniem budynku do użytku ogłoszony zostanie konkurs na operatora WPIiT, który poprowadzi działalność Parku. W całości finansowana będzie ona przez miasto. 

 

Projekt pn. Winnicki Park Innowacji i Technologii współfinansowany jest w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Powrót