Aktualności

2019-07-16

Winnicki Park Innowacji i Technologii

W 2020 roku na Ukrainie powstać ma Winnicki Park Innowacji i Technologii. W opracowaniu koncepcji sąsiadom ze Wschodu pomaga Kielecki Park Technologiczny.

Kielecki Park Technologiczny otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego "Polska pomoc rozwojowa 2019". Projekt KPT, który pomyślnie przeszedł weryfikację, nosi nazwę Winnicki Park Innowacji i Technologii (WPIiT) (Vinnytsia Innovation and Technology Park). Jego celem jest wsparcie Ukrainy w budowie parku technologicznego. Po stronie ukraińskiej za jego realizację odpowiada Winnickie Gminne Centrum Innowacji. 

Projekt został podzielny na 3 etapy. We wrześniu ruszą konsultacje społeczne na Ukrainie z udziałem ekspertów z Polski z przedstawicielami instytucji, firm, organizacji okołobiznesowych, uczelni oraz władz samorządowych z Ukrainy. Eksperci z Kielc pojadą do Winnicy aby poznać potrzeby, zbadać możliwości, tak aby park, który tam powstanie wpisywał się w realia i najlepiej wspierał winnickich przedsiębiorców. Park technologiczny nie jest bowiem jednostką, którą można skopiować z jednego miasta i przenieść do drugiego. Koncepcja musi się wpisywać w rynek lokalny. W ramach projektu powstanie ekosystem na rzecz Winnickiego Parku Innowacji tak, aby pozyskać ambasadorów tej marki wśród przedsiębiorców, instytucji naukowych, samorządowych i organizacji non profit działających w Winnicy, by wszystkie te strony czerpały korzyści z tego przedsięwzięcia.

Drugi etap projektu to prace eksperckie, które potrwają do listopada. Chodzi o wypracowanie realnych do wdrożenia założeń do budowy ekosystemu wsparcia przedsiębiorczości i innowacji w Winnicy. Tu zaangażowani zostaną eksperci doświadczeni w realizacji podobnych koncepcji, strategii oraz studium wykonalności.

Rezultatem prac będą opracowania składające się z kilku części. Wśród nich znajdą się takie informacje, jak koncepcja WPIiT, analiza finansowa i ryzyka, czy studium wykonalności. Ponadto znajdzie się  a także koncepcja uruchomienia programu inkubacyjnego dla start-upów, czy zestaw standardów potrzebnych do budowy inkubatora. Będzie też propozycja stworzenia szkoły IT, czy Centrum Transferu Technologii. Dokumentacja posłużyć ma także jako dobra praktyka dla innych parków, inicjatyw parkowych i inkubatorowych na Ukrainie.

W ramach projektu powstanie także program szkoleniowy dla kadry.  Warsztaty, które ruszyć mają we wrześniu, poprowadzą eksperci z Polski i będą okazją do konsultacji i weryfikacji poszczególnych elementów koncepcji strategicznych. Do szkoleń zaproszeni zostaną przedstawiciele Winnickiego Centrum Innowacji, pracownicy naukowi, w tym osoby zajmujące się prawami własności intelektualnej (IPR) na uczelni, przedstawiciele organizacji tworzących ekosystem, które podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz tworzenia ekosystemu wsparcia wokół Winnickiego Parku Innowacji i Technologii.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Powrót