Aktualności

2019-05-29

Domat Consulting stworzy pierwsze w Europie rozwiązanie służące rozwojowi „Gospodarki o obiegu zamkniętym”.

Ponad 10 mln zł – taki jest budżet projektu, który od kwietnia realizuje Domat Consulting, lokator Kieleckiego Parku Technologicznego. Dzięki wsparciu z NCBiR firma stworzy pierwsze w Europie, innowacyjne rozwiązanie służące rozwojowi „Gospodarki o obiegu zamkniętym”.

Projekt nosi nazwę „Opracowanie innowacyjnego aglomeratu energetycznego w postaci peletu wraz z demonstracyjną infrastrukturą produkcyjną oraz projektem optymalnego paleniska”. Za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju firma otrzymała ponad 7 mln zł dofinasowania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Jak tłumaczy Mikołaj Pasek, prezes Domat Consulting, celem projektu jest opracowanie innowacyjnego, racjonalnego i kompleksowego rozwiązania technologicznego, umożliwiającego wprowadzenie w życie idei "Zamkniętych Systemów Lokalnego Odzysku Energetycznego Odpadów Komunalnych". - Dzięki naszemu Projektowi, możliwe będzie opracowanie pierwszego w Europie, certyfikowanego oraz sprecyzowanego co do składu i właściwości, paliwa stałego na bazie odpadów komunalnych, mogącego z powodzeniem znaleźć zastosowanie w energetyce lokalnej , jak również w przemyśle cementowym.  Dążymy do tego, by powstające na danym terenie odpady komunalne, biomasowe oraz suche osady ściekowe, stanowiły komponenty do lokalnie  produkowanego paliwa, przekształcanego następnie w energię cieplną lub elektryczną na potrzeby własne miejscowej społeczności. W ramach realizowanego przez nas projektu B+R, opracujemy również dedykowany temu rozwiązaniu, zoptymalizowany projekt paleniska wraz z modułem doczyszczania spalin oraz innowacyjną metodę zagospodarowania popiołu procesowego. Pracujemy więc nad rozwiązaniem kompleksowym, obejmującym każdy aspekt zarówno idei „Gospodarki o obiegu zamkniętym”, jak też koncepcji „Zrównoważonego Rozwoju” – mówi Mikołaj Pasek i podkreśla jednocześnie, że dodatkową korzyścią będzie podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. Dzięki współpracy z jednostkami samorządowymi będą oni mieli realny wpływ na środowisko, a także na ceny odbioru odpadów , czy energii cieplnej lub elektrycznej. – Jest to sposób także na realną walkę z problemem smogu. Znaczna jego część pochodzi bowiem z niewłaściwie opalanych (również przy użyciu śmieci) przydomowych kotłów. Obniżenie opłat za odbiór odpadów, zwłaszcza w kontekście aktualnych wydarzeń, spowoduje, że „Kowalski” chętniej odda je do przetworzenia profesjonalnym zakładom, niż robi to dzisiaj. W dodatku, będzie miał poczucie, że przyczyni się takim działaniem do obniżenia lokalnych cen energii– kontynuuje Mikołaj Pasek.

Kluczowym partnerem projektu jest Instytut Nafty i Gazu - Polski Instytut Badawczy w Krakowie, pełniący rolę głównego wykonawcy prac badawczych.  Wsparcie merytoryczne zapewniają natomiast: SEFAKO S.A., Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Eko-Energia Sp. z o.o. z Krakowa oraz koneckie przedsiębiorstwa gminne – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o..

Domat Consulting może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem na rynku usług doradczych w zakresie gospodarki odpadami, ochrony środowiska, przemysłu cementowego oraz energetyki lokalnej. - Naszymi klientami są przede wszystkim firmy z sektora MŚP oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego. Dzięki rozbudowanej współpracy partnerskiej, popartej porozumieniami z uznanymi na rynku krajowym i europejskim instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami, nie ma dla nas zadań niemożliwych do wykonania – zapewnia prezes firmy.  Domat Consulting jest lokatorem KPT od 2017 r.

Spółka, równolegle ze wspomnianym projektem, rozpoczęła prace nad koncepcją budowy kompleksowego systemu gospodarowania odpadów i ich odzysku energetycznego w zaprzyjaźnionej z Kielcami Winnicy (Ukraina). W dniu 09.04.2019, podpisano w tym zakresie memorandum. Przewidywany budżet projektu, to 15-20 mln euro.   

Domat Consulting jest również na dobrej drodze, by w porozumieniu ze światowym gigantem branży energetycznej, wprowadzić na polski rynek ofertę w postaci „magazynów energii elektrycznej”. To rozwiązanie, ma przede wszystkim uzupełniać ofertę Domat Consulting, ale również stanowi pole do nawiązania współpracy z krajowymi firmami z branży OZE. Jako jedni z pierwszych, planujemy udostępnienie polskim klientom biznesowym i samorządowym działającą i sprawdzoną technologię, co odróżnia ją od proponowanych aktualnie rozwiązań amerykańskich, holenderskich, czy brytyjskich.

W oparciu o doświadczenia własne i partnerskie, spółka oferuje również pomoc merytoryczną w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez NCBiR, NFOŚiGW oraz PARP. Standadową ofertą Domat Consulting, jest także doradztwo w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska, obejmujące również opracowywanie wniosków o wydanie decyzji środowiskowych, budowlanych, czy też pozwoleń zintegrowanych i na zbieranie odpadów.

Więcej o firmie: http://domatconsulting.pl/

 

Powrót