Aktualności

2017-10-02

KPT koordynatorem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2017 w województwie świętokrzyskim

160 krajów, tysiące bezpłatnych szkoleń, wykładów i debat. 13 listopada rusza jubileuszowa dziesiąta edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – największego na świecie wydarzenia promującego świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia oraz podejmowanie biznesowych inicjatyw. W województwie świętokrzyskim koordynatorem przedsięwzięcia jest Kielecki Park Technologiczny.

W wydarzeniach odbywających się w ramach ŚTP każdego roku bierze udział ponad 100 tys. osób i ponad 2,5 tys. partnerów z całego kraju. Ogólnopolskim koordynatorem wydarzenia jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, która współpracując z dziesiątkami podmiotów buduje stałe relacje między instytucjami państwowymi, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i uczelniami zaangażowanymi w promocję przedsiębiorczości w naszym kraju. - Polska jest jednym z liderów Global Entrepreneurship Week dzięki świetnej pracy koordynatorów regionalnych. Podczas Światowego Tygodnia swoje wysiłki łączą instytucje państwowe, urzędy marszałkowskie, parki technologiczne, duże korporacje, małe firmy, uczelnie, fundacje i stowarzyszenia. Łącznie organizujemy ponad dwa i pół tysiąca bezpłatnych wydarzeń w ciągu zaledwie kilku dni w 16 województwach mówi Michał Pawłowski z Fundacji ŚTP, który współpracuje z kluczowymi partnerami projektu  w regionach. Jak podkreśla Szymon Mazurkiewicz, dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego, zachęcanie do podejmowania przedsiębiorczych postaw i wszelkie inne działania służące rozwojowi przedsiębiorczości, to zadania, które Park stawia sobie na co dzień. -

W całej puli wydarzeń, jak co roku dużą popularnością cieszą się warsztaty i szkolenia mające na celu otwarcie pierwszego biznesu. Wiele inicjatyw poświęcone takim tematom, jak zmiany w podatkach i nowe zasady rozliczeń z ZUSem. Aktywnie działać będą Punkty Informacji Funduszy Europejskich oraz swoim doświadczeniem dzielić się będą związki pracodawców takie jak ZPP czy Pracodawcy RP oraz firmy z sektora MŚP, które osiągnęły sukces na polskim i międzynarodowym polu. W promocję wydarzenia jak co roku włączyła się Konfederacja Lewiatan.

- Przez ostatnie 10 lat polska przedsiębiorczość rozwinęła się w różnych kierunkach. Powstało środowisko start-upowe, rozpoczęły działalność instytucje wspierające rozwój szczególnie małych firm - inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, biura coworkingowe. Chcemy, żeby Polacy dowiedzieli się o najlepszych z nich i korzystali z ich oferty – mówi Justyna Politańska-Pyszko, prezes Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

W województwie świętokrzyskim wydarzeniem koordynuje Kielecki Park Technologiczny. W tygodniu od 13 do 19 listopada w regionie odbędzie się kilkadziesiąt wydarzeń, w tym kilka w Parku. – W ŚTP włączył się między innymi jeden z naszych strategicznych lokatorów, firma Transition Technologies. Przedstawiciel firmy opowie o przedsiębiorczości technologicznej. Zorganizujemy też warsztaty z pisania biznesplanu, a o tym jak stworzyć silną i rozpoznawalną markę opowiedzą reprezentanci Lions Head Communications Group – wymienia Inga Kruk z Działu Promocji i PR KPT. Do tegorocznej edycji ŚTP włączyło się także Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Raiffeisen Bank Polska, Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR, czy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pełna lista wydarzeń znajduje się na stronie: www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl.

Powrót