Aktualności

2016-09-30

Jak efektywnie finansować rozwój firmy? Spotkanie w KPT

Jak efektywnie finansować rozwój firmy będzie można dowiedzieć się podczas organizowanego przez KPT wspólnie z bankiem BGK spotkania informacyjnego.

Dla wielu przedsiębiorstw prowadzenie działalności innowacyjnej to często już nie tylko sposób na uzyskanie przewagi nad konkurencją i zdobycie pozycji lidera, lecz także warunek konieczny utrzymania się na rynku.
Z tego względu coraz więcej firm wprowadza innowacyjne rozwiązania. Aby budować silną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba poszukiwać nowoczesnych rozwiązań i wprowadzać innowacyjne technologie. Aby sprostać tym wymaganiom, firmy muszą znaleźć odpowiednie źródło finansowania. Instytucje rynku kapitałowego oferują w tym zakresie nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć.
Wspomniana kwestia poruszona zostanie podczas spotkania informacyjnego „Jak efektywnie finansować rozwój firmy”, organizowanego 4 października o godzinie 12.00 w Kieleckim Parku Technologicznym (Sala Dolina Krzemowa).
Podczas wydarzenia będzie można dowiedzieć się o instrumentach finansowych oferowanych w ramach Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju innowacyjności MŚP (FG POIG - BGK), uzyskać najważniejsze informacje o najbliższych konkursach dla MŚP w ramach programów unijnych, a także zdobyć wiedzę na temat finansowania startupów. Po konferencji zorganizowany zostanie networking, podczas którego będzie możliwość przeprowadzenia indywidualnych spotkań i konsultacji z przedstawicielami poszczególnych instytucji.

Fundusz Gwarancyjny ma ułatwić innowacyjnym przedsiębiorcom otrzymanie kredytu inwestycyjnego lub obrotowego. Gwarancje udzielane są przy współpracy z bankami komercyjnymi  i spółdzielczymi, co ważne, bez opłat prowizyjnych, a warunki ich uzyskania są proste, podobnie jak w przypadku programu gwarancji de minimis. Celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych otrzymaniem finansowania na rozwój swojej działalności innowacyjnej. – Gwarancja jest instrumentem zwrotnym, ale o wiele bardziej preferencyjnym. BGK bierze na siebie część ryzyka zabezpieczając spłatę nawet do 60 procent wnioskowanej kwoty – tłumaczy Dorota Kamińska, kierownik Działu Inkubacji i Akceleracji KPT. Gwarancja udzielana przez BGK jest adresowana do przedsiębiorców, którzy nie dysponują wystarczającym majątkiem na zabezpieczenie spłaty kredytu, a spełniają jedno z kryteriów charakteryzujących innowacyjne firmy, w tym właśnie posiadanie statusu lokatora KPT. Park jakiś czas temu nawiązał współpracę z BGK oraz Stowarzyszeniem Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce i jako instytucja wspierająca młode, innowacyjne przedsiębiorstwa, mocno angażuje się w promocję Funduszu.

BGK jest jedynym państwowym bankiem rozwoju w Polsce. Inicjuje i wdraża programy na rzecz wzrostu gospodarczego.

Powrót