Projekty

Międzynarodowa Akademia Transferu Technologii (ITTA)
Dowiedz się więcej
Świętokrzyski Test z Informatyki 2018
Dowiedz się więcej
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego
Dowiedz się więcej
Startup Business Hub KPT
Dowiedz się więcej
Digital Security for Young Entrepreneurs (DiFens)
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość w sektorze Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
Dowiedz się więcej
Utilizing innovation potential of urban ecosystems
Dowiedz się więcej
Promotion of WBL via Vocational Education Training Triangle
Dowiedz się więcej
Platformy Startowe dla nowych pomysłów - Technopark BiznesHub
Dowiedz się więcej
Projekt "Shake-up Start ups" - przedsiębiorczość wśród młodzieży
Dowiedz się więcej
Towards the Modernisation of Higher Education Institutiions in Uzbekistan
Dowiedz się więcej
Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego
Dowiedz się więcej