Kalendarz wydarzeń

Tworzenie treści, które sprzedają - warsztaty Akademia KPT

21.05.2019, 09:00 - 15:00

http://www.technopark.kielce.pl/pl/co_oferuje_park/akademia_kpt

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Działanie 1.3. Wspieranie Innowacji.

Kielecki Park Technologiczny posiada
Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
wg normy PN-EN ISO 9001-2009

Copyright by Kielecki Park Technologiczny. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by LabDesign KPT, CMS by Producer