Aktualności

2020-02-14

Kieleckie Dni Informatyki 2020

W dniach 22-23 kwietnia odbędzie się kolejna edycja Kieleckich Dni Informatyki, przedsięwzięcia realizowanego przez Kielecki Park Technologiczny oraz Politechnikę Świętokrzyską przy udziale partnerów - znanych firm z branży IT. 

Kieleckie Dni Informatyki to wydarzenie skierowane do młodych ludzi, mające na celu wsparcie ich w wyborze ścieżki zawodowej oraz zachęcenie do zainteresowania branżą IT, która rozwija się w ogromnym tempie i jest obecna niemal w każdym aspekcie życia. Zapotrzebowanie na ekspertów w tej dziedzinie nie słabnie, a firm informatycznych w naszym mieście przybywa, czego dowodem jest fakt dużego zainteresowania z ich strony ofertą Kieleckiego Parku Technologicznego.W ubiegłym roku w wydarzeniu udział wzięło blisko 200 uczestników. 

W pierwszym dniu odbędzie się konferencja inauguracyjna połączona z dyskusją nt. najbardziej aktualnych problemów branży IT oraz cykl warsztatów. Drugi dzień to Świętokrzyski Test z Informatyki. Swoją wiedzę i umiejętności informatyczne oraz stopień przygotowania do podjęcia pracy w sektorze IT będą mogli sprawdzić uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci. Partnerami merytorycznymi testu i fundatorami nagród są znane i cenione firmy z województwa świętokrzyskiego.

1 dzień: Konferencja inauguracyjna i warsztaty
9:15 Konferencja prasowa
10:00 Uroczyste powitanie
10:30 – 11:00 Wykład otwierający
11:00 – 11:30 Panel dyskusyjny
12:00 – 16:00 Prelekcje/warsztaty

2 dzień: Świętokrzyski Test z Informatyki
9:00 – 10:00 Rozpoczęcie rejestracji
10:00 – 10:45 Świętokrzyski Test z Informatyki (uczniowie)
10:00 – 11:45 Świętokrzyski Test z Informatyki (studenci)
13:00 Uroczysta Gala – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

Więcej informacji w wydarzeniu na fb: https://www.facebook.com/events/491847218192371/

Powrót