Aktualności

2019-08-28

Przemysł 4.0 w praktyce. Spotkanie informacyjne

Zwiększeniu dynamiki cyfrowej transformacji regionu świętokrzyskiego służy realizowany przez KPT projekt Digital Innovation Hub. O tym jak z niego skorzystać mogą przedsiębiorcy będzie można dowiedzieć się już 18 września podczas spotkania z udziałem partnerów projektu.

KPT StartUp Digital Innovation Hub, taka jest pełna nazwa projektu, to nowa inicjatywa Kieleckiego Parku Technologicznego. Celem jest zbudowanie, wraz z partnerami, centrum wsparcia dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz startup-ów w zakresie cyfryzacji (digitalizacji) procesów w firmie. Tworzenie i wdrażanie nowoczesnych technologii, zgodnie z ideą Przemysłu 4.0, to dzisiaj już konieczność zapewniająca podniesienie konkurencyjności podmiotu na rynku. Rozwiązania takiej jak IoT (Internet Rzeczy), AR i VR (rozszerzona i wirtualna rzeczywistość), AI (sztuczna inteligencja) czy 5G przestają być technologiami przyszłości, a stają się teraźniejszością.

W projekt DIH zaangażowane są firmy z wieloletnim doświadczeniem, które będą świadczyć usługi młodym, rozwijającym się przedsiębiorcom, ale nie tylko. Transition Technologies PSC będzie dzielić się inspiracjami i doświadczeniem m.in. z zakresu AR i VR. ELWAS pomoże firmom chcącym się rozwijać w zakresie internetu rzeczy. CABIOMEDE posiada zaplecze technologiczne, szczególnie dotyczące szybkiego prototypowania oraz usług badawczo-rozwojowych. W projekcie jest także fundusz SATUS, którego rolą będzie weryfikacja i ocena pomysłu z zakresu technologii Przemysłu 4.0 pod kątem wejścia kapitałowego oraz przygotowanie oferty inwestycyjnej dla najlepiej rokujących pomysłów.

Partnerem jest także Politechnika Świętokrzyska, która świadczyć będzie usługi o charakterze badawczym i rozwojowym,  inżynieryjnym, laboratoryjnym oraz ekspertyzy techniczne w oparciu o posiadaną zaawansowaną infrastrukturę badawczą.

18 września w Kieleckim Parku Technologicznym odbędzie się spotkanie pn. Digital Innovation Hub – Przemysł 4.0 w praktyce, podczas którego będzie możliwość zapoznania się z głównymi założeniami projektu DIH. Zaprezentowany zostanie zespół DIH oraz zasady współpracy. Partnerzy oprócz informacji o swojej działalności omówią szczegóły ofert jakie przygotowali dla przyszłych interesariuszy DIH. To także doskonała okazja do rozmowy na temat technologii i możliwości jakie daje transformacja firmy w zakresie produktowym, usługowym oraz organizacyjnym.

- Wydarzenie kierujemy do firm i osób, które myślą o transformacji cyfrowej w swoich organizacjach w zakresie produktu, usługi czy organizacji, ale także do potencjalnych pomysłodawców rozwiązań z zakresu technologii stosowanych w Przemyśle 4.0. Spotkanie ma charakter otwarty dlatego zapraszamy również wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Będzie można zapoznać się z praktycznym wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań, a także dowiedzieć się jaką ofertę przygotowali partnerzy konsorcjum – zapowiada Marcin Januchta, kierownik Działu Promocji i PR KPT.

Kielecki Park Technologiczny startował do programu DIHELP dofinansowanego w ramach programu Horyzont 2020 i dostał się do grona 30 instytucji w Europie uczestniczących w tym projekcie przygotowawczym, którego celem jest stworzenie DIH-ów. Program ruszył w marcu tego roku i w jego ramach KPT StartUp DIH uczestniczył m.in. w konferencji szkoleniowej dla DIH-ów, korzysta z mentoringu i coachingu konsultantów z IMProve Academy oraz pracuje nad biznesplanem inicjatywy. Konsorcjum DIH w obecnym momencie powołane jest na bazie bilateralnych umów o współpracy każdego partnera z liderem, natomiast w najbliższym czasie planowane jest podpisanie jednej wspólnej umowy konsorcjum.

 

Rejestracja na wydarzenie

Agenda wydarzenia

Powrót