Aktualności

2019-05-07

Ocenią najlepsze prace dyplomowe studentów Politechniki Świętokrzyskiej

102 prace złożone zostały w drugiej edycji Konkursu na najlepszą prace dyplomową organizowanym przez Kielecki Park Technologiczny i Politechnikę Świętokrzyską. 27 maja poznamy nazwiska laureatów.

Konkurs dotyczy obronionych w roku akademickim 2017/1018 prac inżynierskich, licencjackich i magisterskich. Mogą wziąć w nim udział studenci PŚk, wydziałów: Budownictwa i Architektury, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Zarządzania i Modelowania Komputerowego z 11 obszarów, takich jak: inżynieria środowiska, odnawialne źródła energii, elektrotechnika, informatyka, mechatronika, transport, ekonomia, inżynieria produkcji, budownictwo, architektura, mechanika i budowa maszyn. Od samego początku w projekt zaangażowała się firma Transition Technologies PSC, która jest partnerem w branży informatycznej. W tej edycji prace z zakresu architektury oceniać będzie pracownia architektoniczna Detan, a w branży budownictwo Anna-Bud. Obszary mechanika i budowa przydzielone zostały Enerko Energy i Instytutowi OZE. Promost Consulting oceniać będzie prace w zakresie budowy dróg i mostów.

Partnerzy przekażą nagrody - rzeczowe lub pieniężne. Każdy z nich ocenia prace z punktu widzenia praktyka, a tym samym określa stopień przygotowania absolwenta do rozpoczęcia drogi zawodowej.

Laureatów konkursu poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 27 maja w Politechnice Świętokrzyskiej. 

Honorowy patronat: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek, Województwa Świętokrzyskiego oraz Prezydent Miasta Kielce

Patronat medialny: Radio Kielce, Echo Dnia, Gazeta Wyborcza Kielce, Tv Świętokrzyska.

Wydarzenie na fb: https://www.facebook.com/events/438139436923698/ 

Powrót