Aktualności

2019-03-28

KPT będzie wspierał firmy w rozwoju cyfrowym

Kielecki Park Technologiczny jest jednym z 30 ośrodków w Europie, które wygrały konkurs na stworzenie Digital Innovation Hub.

DIHELP to projekt, który dąży do opracowania jednolitego podejścia przy wspieraniu firm w procesach wdrażania innowacyjnych rozwiązań w państwach członkowskich UE na poziomie regionalnym, oferując program coachingu i mentoringu dla tzw. Digital Innovation Hubs (DIH). W ramach wsparcia zapewniany jest coaching w zakresie rozwoju biznesu, zarządzania finansami oraz innowacjami, dostarczany zarówno w bezpośrednich spotkaniach, jak i zdalnie. Jako rezultat projektu stworzony zostanie specyficzny dla danego sektora biznesplan dla DIH’u wspierający transformację cyfrową firm w regionie. Łącznie otrzymano 80 wniosków z 20 krajów, a 30 instytucji z 17 różnych krajów zostało wybranych przez ekspertów ds. Innowacji cyfrowych, nadzorowanych przez Komisję Europejską, w tym właśnie KPT otrzymując maksymalną liczbę punktów w konkursie.

Digital Innovation Hub (DIH) jest partnerstwem, które będą pomagać przedsiębiorstwom podnieść konkurencyjność rynkową poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań z obszaru szeroko pojętych technologii cyfrowych. DIH-y oferować będą firmom w swoim regionie kompleksowy dostęp do najnowszej wiedzy, doświadczenia i technologii (również infrastruktury technologicznej, konstrukcyjnej i pomiarowej), umożliwiających przetestowanie i wdrożenie innowacji cyfrowych odpowiednich dla ich produktów, procesów i modelu biznesowego. DIH-y wspomogą przedsiębiorców w dostępie do finansowania przedsięwzięć dla transformacji cyfrowej ułatwiając również kontakty pomiędzy dostawcami i użytkownikami.

Celem KPT StartUp Digital Innovation Hub jest zwiększenie dynamiki cyfrowej transformacji regionu świętokrzyskiego. W partnerstwie KPT StartUp DIH jest 6 podmiotów - Kielecki Park Technologiczny, jako lider partnerstwa oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Transition Technologies PSC, ELWAS, Satus Starter i EMOBIO, jako partnerzy. Nasze partnerstwo składa się z podmiotów publicznych i prywatnych posiadających wiedzę biznesową i technologiczną, a także funduszy Venture Capital zapewniających zewnętrzne finansowanie rozwoju cyfrowego firm. Głównym założeniem jest kompleksowa obsługa startupów - poprzez szeroki zakres usług. DIH ma zapewnić wsparcie dla firm na każdym etapie ich rozwoju – od etapu innowacyjnego pomysłu, aż do etapu urynkowienia MVP, jeśli poszukują dalszego finansowania.

W dniach 20 - 22 marca byliśmy obecni wraz z 60 przedstawicielami z 30 wybranych DIH w Akademii zorganizowanej przez EURADA oraz Ecorys, Carsa i Imp3ve, którzy przygotowali program szkoleniowy. Podczas wydarzenia inauguracyjnego, które odbyło się w Brukseli, uczestniczyliśmy w interaktywnych, praktycznych szkoleniach i sesjach roboczych, które mają na celu poprawić wewnętrzne zarządzanie, wzmocnić powiązania z regionalnym ekosystemem, aby wspierać digitalizację przedsiębiorstw i finansować ich działalność. Wszyscy uczestnicy otrzymali szkic modelu biznesowego, spersonalizowany plan działania w celu wdrożenia modeli biznesowych i sieć partnerów DIH do współpracy. Konferencja umożliwiła również nawiązanie kontaktów, mentoring w trybie peer-to-peer i wymianę dobrych praktyk. Te dyskusje i szkolenia będą kontynuowane w Akademii DIHELP z indywidualnym coachingiem w każdym z nowopowstałych cyfrowych centrów innowacji i wirtualnym zapleczem oferującym portal e-learningowy, helpdesk i seminaria internetowe. Pierwsze seminaria internetowe odbędą się już w kwietniu 2019 r. Wkrótce do Kieleckiego Parku Technologicznego przyjedzie mentor, który na miejscu będzie współpracował z grupą roboczą odpowiedzialną za projekt. Zwieńczeniem wizyty będzie spotkanie ze wszystkimi partnerami projektu, przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu województwa świętokrzyskiego, aby przedstawić projekt. Kolejnym krokiem do listopada 2019 będzie praca zespołu nad stworzeniem DIH, tak by w jak najlepiej pomagał startupom w implementacji innowacji cyfrowych.


Koordynator  DIH w projekcie:

  • Kielecki Park Technologiczny

Partnerzy w DIH:

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego, https://www.ujk.edu.pl/
  • Transition Technologies PSC Sp. z o.o., https://ttpsc.com/pl/
  • ELWAS , https://elwas.pl/
  • Satus Starter Sp z o.o., https://satus.vc/
  • EMOBIO Sp. z o.o.Galeria zdjęć

Powrót