Aktualności

2019-02-26

Rusza druga edycja projektu Work On IT

Studenci trzeciego roku Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej pracować będą nad realnymi problemami branży IT i dzięki temu nabywać nowe kompetencje. W drugim semestrze ruszył wspólny projekt uczelni, firmy Transition Technologies PSC oraz Kieleckiego Parku Technologicznego.

Projekt Work On IT realizowany jest po raz drugi. Wybrane we wcześniejszej rekrutacji cztery zespoły zadaniowe „rozpracują” wskazane przez firmę Transition Technologies PSC problemy. Przedmiot, w ramach którego pracują nazywa się „Projekt zespołowy”. Przez cały czas studenci mają zapewniony stały kontakt z programistą oraz wsparcie techniczne, które zapewnia TT PSC. Ponadto każdy z zespołów ma mentora.

Wojciech Wąsik, kierownik oddziału TT PSC w Kielcach zeszłoroczną edycję ocenia bardzo wysoko. – Work On IT jest częścią szerszych działań, w których zależy nam na tym, żeby tego typu projekty były standardową częścią kształcenia programistów. Liczymy również tutaj na szeroką współpracę między PŚk a lokalnymi firmami IT  - chociażby w kontekście gościnnych wykładów czy warsztatów prowadzonych w ramach zajęć – mówi Wojciech Wąsik. Dodaje, że dzięki dotychczasowym aktywnościom w ubiegłym roku firma zatrudniła około 30 nowych pracowników. Większość to absolwenci i studenci PŚk.  

Dwa rozwiązania, które wypracowano w ubiegłorocznej edycji Work On IT okazały się szczególnie interesujące. Dlatego praca nad nimi będzie kontynuowana. - Chcemy nadal działać w kierunku zwiększenia zaangażowania studentów w realizację projektów po przedmiocie. Idealnie byłoby, gdyby ich pomysły były na tyle dojrzałe, że można byłoby kontynuować współpracę i zaadoptować ich wyniki w naszej firmie. Wyobrażam też sobie, że metodyki, których uczymy powinny pomóc im w opracowaniu pomysłów posiadających potencjał rynkowy. Bardzo pozytywnym, chociaż odległym, sygnałem byłoby stworzenie start-upu na bazie wypracowanych pomysłów lub nawet przejęcie pomysłu z zespołem przez istniejącą firmę – mówi Wojciech Wąsik.

Organizatorzy projektu podkreślają jednak, że celem nadrzędnym tej inicjatywy nie są rozwiązania. W rzeczywistości dużo ważniejsze jest nabycie umiejętności pracy zespołowej, skutecznej komunikacji, odkrywania źródeł problemu i selekcji potencjalnych rozwiązań. Tu także pomóc mają warsztaty, które dla uczestników organizuje Kielecki Park Technologiczny. – Organizujemy zajęcia z wykorzystaniem metodyki Problem Based Learning oraz Design Thinking. Niestandardowe zajęcia i praca w interdyscyplinarnych zespołach pozwoli na kreatywne rozwiązywanie problemów - zapowiada Justyna Lichosik, zastępca dyrektora KPT. Dodaje, że współpraca z Politechniką Świętokrzyską nabrała tempa, a pierwsza edycja projektu Work On IT pokazała, że takie przedsięwzięcia są potrzebne, bo dają konkretne korzyści. - Już na trzecim roku studenci podejmują się niełatwego zadania – pracują nad realnym problemem. Jednocześnie „wyrabiają” w sobie dodatkowe umiejętności, choćby takie jak praca w zespole. Dzięki temu z pewnością o wiele łatwiej będzie im wejść na ścieżkę kariery i odnaleźć się na rynku pracy  – dodaje Justyna Lichosik.

Powrót