Aktualności

2019-01-21

Kieleckie Dni Informatyki

Warsztaty i dyskusje z udziałem ekspertów z branży IT oraz test wiedzy dla studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych – to elementy Kieleckich Dni Informatyki, które odbędą się 3 i 4 kwietnia br. Wydarzenie organizują Kielecki Park Technologiczny i Politechnika Świętokrzyska.

Otwarcie Kieleckich Dni Informatyki odbędzie się 3 kwietnia w Kieleckim Parku Technologicznym.  Oprócz oficjalnej części (od g. 10.00) połączonej z wystąpieniami partnerów i patronów wydarzenia, zaplanowano wykład otwierający Wojciecha Macha z GFT Poland, jednego z najbardziej doświadczonych menedżerów na rynku usług IT. Będzie mowa o zmianach jakie zachodzą na rynku IT globalnie pod kątem oczekiwań klientów i jak to się odbija na inżynierach i firmach software'owych. Prelekcja to wprowadzenie do panelu dyskusyjnego z udziałem ekspertów z branży informatycznej, który rozpocznie się o g. 11.00. Wstęp na tę część otwarty dla wszystkich chętnych.

Druga część KDI (g. 12.00-16.00) będzie mieć charakter typowo warsztatowy. Zajęcia poprowadzą przedstawiciele takich firm, jak Transition Technologies PSC, Altar, Infover, ITM Code, VirtusLab, Albit, WN Legal, a główne tematy warsztatów to architektura, języki programowania, technologie i systemy korporacyjne, a także IT w biznesie. Rekrutacja na warsztaty uruchomiona zostanie 15 marca poprzez stronę www.kieleckiedniinformatyki.pl. Tam też znajdują się informacje nt. ekspertów.

Tego samego dnia, o g. 17.30, także w ramach KDI, w Instytucie Dizajnu odbędzie się kolejny TechKlub Kielce (szczegóły – profil fb TechKubu Kielce).

Drugi dzień KDI (4 kwietnia) to Świętokrzyski Test z Informatyki. Rekrutacja wystartowała. Można się zapisywać poprzez formularz dostępny także na www.kieleckiedniinformatyki.pl oraz na wydarzeniu na facebooku: https://www.facebook.com/events/225037888437492/  
Tam też znajduje się regulamin testu oraz odpowiednie dokumenty do pobrania. Swoją wiedzę i umiejętności informatyczne oraz stopień przygotowania do podjęcia pracy w sektorze IT mogą sprawdzić uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci. Partnerami merytorycznymi testu i fundatorami nagród są firmy Altar, Transition Technologies PSC oraz Infover. Na najlepszych studentów i uczniów czekają cenne nagrody rzeczowe. Ponadto w kategorii szkół ponadpodstawowych pierwsze trzy osoby, które osiągną najlepszy wynik zyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji na studia na PŚk (szczegóły w regulaminie testu).
Przypomnijmy, że w zeszłorocznej edycji testu wzięło udział ponad 70 uczniów i 40 studentów z województwa świętokrzyskiego. Test odbędzie się w Politechnice Świętokrzyskiej (Aula Główna i Aula Mała) i rozpocznie się o g. 10.00, a jego wyniki poznamy ok. g. 13.00. W przerwie na ich ogłoszenie uczestnicy będą mogli skorzystać z warsztatów Cisco (Rozwiązania Cisco Collaboration).

KDI wsparli partnerzy – znane i cenione w regionie firmy z branży IT. Partnerami platynowymi są Altar i Transition Technologies PSC. Złotymi partnerami zostali Infover, Producer, ITM Code oraz firma CISCO. Partnerem głównym wydarzenia jest Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce.
Pozostali partnerzy: PLUMI, Albit Software, VirtusLab, WN Legal oraz koło naukowe XOR, Energetyczne Centrum Nauki KPT

Patronaty honorowe: Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce

Patronaty medialne: Meloradio, Radio eM Kielce, ITV Kielce, Radio Kielce

Strona internetowa Kieleckich Dni Informatyki: www.kieleckiedniinformatyki.pl

 

Zapisy na warsztaty Kieleckich Dni Informatyki, będą się odbywały poprzez serwis Evenea:

Temat prelekcji: Świat technologii ERP SAP: produkty, rozwiązania, klienci, edukacja: https://prelekcjaalbit.evenea.pl/

Temat prelekcji: Architektura warstwowa oparta na Domain Driven Design: https://prelekcjaaltar.evenea.pl/

Temat prelekcji: 3 razy TAK - czyli jak pokazać swój talent: https://prelekcjabritenet.evenea.pl/

Temat prelekcji: dotnet - otwarty, wydajny, przenośny!: https://prelekcjainfover.evenea.pl/

Temat warsztatu: Modelowanie złożonych danych przy pomocy narzędzi BI.: https://warsztaty1itmcode.evenea.pl/

Temat warsztatu: Sterowanie głosowe z wykorzystaniem .Net.: https://warsztaty2itmcode.evenea.pl/

Temat warsztatu: Lokalizacje urządzeń mobilnych w budynkach z wykorzystaniem beaconów.: https://warsztaty3itmcode.evenea.pl/

Temat warsztatu: AR, czyli Hololens i Unity – jak stworzyć swój pierwszy hologram.: https://warsztaty1ttpsc.evenea.pl

Temat warsztatu: 5 lat nowości w Javie.: https://warsztaty2ttpsc.evenea.pl/

Temat prelekcji: Security – współczesne zagrożenia i jak skutecznie się chronić.:  https://prelekcjattpsc.evenea.pl/

Temat prelekcji: Jak expić w świecie IT.: https://prelekcja1virtuslab.evenea.pl/

Temat prelekcji: Podstawy programowania w języku Kotlin.: https://prelekcja2virtuslab.evenea.pl/

Temat prelekcji: Co zrobić, żeby dobrze napisać rozproszoną aplikację.: https://prelekcja3virtuslab.evenea.pl/

Temat prelekcji: Sztuczna inteligencja a prawo.: https://prelekcja1wnlegal.evenea.pl/

Temat prelekcji: Umowy z programistami – umowy o pracę, B2B i o dzieło.: https://prelekcja2wnlegal.evenea.pl/

 

Więcej informacji na temat wydarzenia:
Anna Pabian-Lipska, KPT - tel. 41 27 87 222
Kamil Dziewit, PŚk - +48 665 665 811

Powrót