Aktualności

2018-12-05

Jubileusz ZSI

Wsparcie młodych na rynku pracy to jeden z głównych celów współpracy Kieleckiego Parku Technologicznego z Zespołem Szkół Informatycznych im. gen. J. Hauke-Bosaka w Kielcach. Placówka obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia.

Porozumienie o współpracy pomiędzy KPT i ZSI zawarte zostało w 2013 roku i chodzi w nim o wspólną pracę nad rzecz przygotowania kadr pod konkretne potrzeby przedsiębiorców, a także w zakresie przygotowywania i recenzowania programów kształcenia na wybranych kierunkach, organizację praktyk oraz prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów.

Podczas spotkań z lokatorami KPT właściciele firm opowiadają młodym ludziom czy warto prowadzić własny biznes, jakie są obecne trendy, czego się uczyć, jak ogólnie wygląda ścieżka naboru na dane stanowisko w przedsiębiorstwie. Ponadto w ramach porozumienia uczniowie biorą udział w prowadzonych przez KPT zajęciach z tworzenia biznesplanu, a przedstawiciele Parku uczestniczą w dniach otwartych szkoły prezentując swoją ofertę. Obie instytucje wspólnie aplikują też o unijne dofinansowanie projektów mających na celu wsparcie młodych na rynku pracy.

Dzięki współpracy z Parkiem kilkudziesięciu uczniów odbyło praktyki w firmach, które są tu zlokalizowane. Jak podkreślał podczas jednej z konferencji Tomasz Kozieł, dyrektor ZSI, uczniowie po każdej wizycie w KPT chętnie opowiadają, że chcieliby tam pracować i to marzenie motywuje ich do nauki. Dzięki praktykom poznają jak firmy funkcjonują i jak wygląda atmosfera pracy. To dla nich ważne w momencie wyboru ścieżki kariery. Z oferty praktyk najchętniej korzystają uczniowie kierunku technik informatyk, ale coraz więcej młodych ludzi szkolących się na kierunku technik systemów energii odnawialnej chce poznawać firmy z branży OZE. Dzięki KPT udało się doprowadzić do nawiązania relacji pomiędzy spółką EkoEnergia Polska a szkołą, dzięki czemu powstała tam klasa patronacka.  

Oprócz praktyk uczniowie biorą udział w organizowanych w szkołach specjalnych spotkaniach z przedstawicielami firm, którzy opowiadają czy warto prowadzić własny biznes, jakie są obecne trendy, czego się uczyć, jak ogólnie wygląda ścieżka naboru na dane stanowisko w przedsiębiorstwie. Ponadto w ramach porozumienia uczniowie biorą udział w prowadzonych przez KPT zajęciach z tworzenia biznesplanu, a przedstawiciele Parku uczestniczą w dniach otwartych uczelni prezentując swoją ofertę. Obie instytucje wspólnie aplikują też o unijne dofinansowanie projektów mających na celu wsparcie młodych na rynku pracy.

Powrót